Våra priser

Vi ser till att elen snabbt och säkert transporteras via vårt elnät hem till dig. Nätavgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. Här hittar du våra elnätspriser, från norr till söder.

Din elnätsavgift

Din elnätsavgift skiljer sig beroende på om du bor i norra eller södra Sverige. På kartan ser du våra elnätsområden i norr och i söder.

Avgiften består av två delar. En del för abonnemanget som är kopplad till storleken på din huvudsäkring samt en rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Vi har flera olika abonnemang att välja mellan, där det optimala valet beror på hur din elanvändning ser ut.

Här svarar Eva Vitell, marknadschef på Vattenfall Eldistribution, på några vanliga frågor om elnätspriser

Karta över Vattenfall Eldistributions elätsområden

Säkringsabonnemang (16–63 A)

Säkringsabonnemang är det vanligaste abonnemanget för privatkunder. Den fasta avgiften varierar beroende på storleken på din huvudsäkring. För den rörliga avgiften kan du som kund välja mellan enkeltariff eller tidstariff. Enkeltariff innebär samma överföringsavgift under hela året medan tidstariffen har en högre avgift under vintern och en lägre under övrig tid.

Effektabonnemang (80A eller högre)

För dig som har huvudsäkring 80 A eller högre. Det finns två abonnemang att välja mellan, där det optimala valet beror på hur din elanvändning ser ut.

Vad går din elnätsavgift till?

Nätavgiften som du betalar till Vattenfall Eldistribution ska täcka kostnaderna för underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. Vi vill bygga bort elavbrotten och rekordinvesterar därför för att förbättra leveranskvaliteten och modernisera elnätet.

Här berättar kund- och marknadschef Eva Vitell varför investeringarna behövs och vad din elnätsavgift går till.

Energiskatten byter plats

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Storleken på energiskatten är beroende av i vilken kommun användningen sker.

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2018 ska elnätsbolagen, istället för elhandelsbolagen, ta upp energiskatten för att sedan betala in skatten till staten. Det betyder att från och med januari 2018 kommer du att få en ny rad på din elnätsfaktura för energiskatten. På din faktura från ditt elhandelsbolag, kommer motsvarande rad att tas bort.

Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bl.a. skattesatsen (öre/kWh).

Läs mer om energiskatt

Läs mer om energiskatt för företag