Våra priser

Vi ser till att elen snabbt och säkert transporteras via vårt elnät hem till dig. Nätavgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. Här hittar du våra elnätspriser, från norr till söder.

Sänkt elnätsavgift

Den 1 januari 2021 sänker Vattenfall Eldistribution elnätsavgiften med cirka 5 procent för privat- och företagskunder anslutna till Vattenfalls lokalnät. Sänkningen motsvarar cirka 600-900 kronor på ett år för en villaägare som värmer huset helt eller delvis med el, och 120 kronor på ett år för en lägenhetskund. Sänkningen varierar för olika kunder och i olika prisområden framförallt vad gäller företagskunder. Sänkningen i kronor blir större i norr då prisnivån för närvarande ligger högre i norra än i södra Sverige. Nivån på avgiftssänkningen är anpassad efter den tillåtna intäkt som elnätsbolagen får ta ut, men också efter det stora behov som finns att förbättra och utveckla elnätet i takt med samhällets ökade krav på elnätet. Vi ser en ökad elektrifiering hos våra kunder och nya elintensiva industrier växer fram. Det kräver ytterligare förstärkning och utbyggnad av elnäten. Vattenfall Eldistribution har gjort stora satsningar i elnätet de senaste åren och kommer under kommande år fortsätta att möjliggöra omställningen av energisystemet och öka kapaciteten i elnätet med målet att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

 

Din elnätsavgift

Avgiften består av två delar. En del för abonnemanget som är kopplad till storleken på din huvudsäkring samt en rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Vi har flera olika abonnemang att välja mellan, där det optimala valet beror på hur din elanvändning ser ut.

Norr och söder

Din elnätsavgift skiljer sig beroende på om du bor i norra eller södra Sverige. På kartan ser du våra elnätsområden i norr och i söder markerat i orange.

Karta över Vattenfall Eldistributions elätsområden

Säkringsabonnemang (16–63 A)

Säkringsabonnemang är det vanligaste abonnemanget för privatkunder. Den fasta avgiften varierar beroende på storleken på din huvudsäkring. För den rörliga avgiften kan du som kund välja mellan enkeltariff eller tidstariff. Enkeltariff innebär samma överföringsavgift under hela året medan tidstariffen har en högre avgift under vintern och en lägre under övrig tid.

Prislistor fr.o.m 1 juli 2020

Prislistor fr.o.m. 1 januari 2021

Effektabonnemang (80A eller högre)

För dig som har huvudsäkring 80 A eller högre. Det finns två abonnemang att välja mellan, där det optimala valet beror på hur din elanvändning ser ut.

Prislistor fr.o.m 1 juli 2020

Prislistor fr.o.m. 1 januari 2021