Ny och tillfällig anslutning

Ska du dra in el i fritidshuset? Behöver du en tillfällig anslutning när du bygger? Eller vill du återansluta ett hus till elnätet? Här hittar du den information du behöver.

Hårt tryck på nätanslutningar

Byggboomen i Sverige fortsätter och därmed antalet förfrågningar om nya anslutningar och andra arbeten i elnätet. En följd av detta är att vi har förlängda ledtider för att handlägga och genomföra arbeten.

När din offertförfrågan kommit in till oss dröjer det för tillfället upp till en månad innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert. Vi prioriterar nya anslutningar framför exempelvis flytt av mätare eller stolpar där ärendet inte är av akut karaktär.

Räcker tiden inte till?

Många förfrågningar kommer in till oss för sent för att vi ska kunna ansluta fastigheten till önskat datum. I dessa situationer rekommenderar vi en tillfällig anslutning tills den permanenta anslutningen är klar. Anlita en elinstallatör som hjälper dig och tar hand om kontakten med oss.

Villkor och priser för tillfällig anslutning hittar du längre ned på denna sida.

Gör en offertförfrågan

Det första steget för att få el till ditt nya hus är att begära en offert för anslutningen. Kontakta även en behörig elinstallatör som kan utföra installationsarbetet på din anläggning. Behöriga elinstallatörer hittar du på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Gör en offertförfrågan

Så här går en ny anslutning till

Här går vi igenom vägen till din nya elanslutning steg för steg:

 

Läs mer om hur du ansluter din fastighet till elnätet

El till din fastighet

 

Vad kostar en ny anslutning?
I tabellen nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och vald punkt i elnätet, den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet. Priserna kan avvika beroende på den geografiska placeringen i ditt enskilda fall och om det behövs förstärkningar i elnätet. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi undersöka uppgifterna i föranmälan och elnätets förutsättningar på platsen. Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Pristabell 16-35 Ampere
Rörlig avgift betalas inte för de första 199 meterna utan enbart för överskjutande del. Shablonpriser inklusive moms. OBS! när lokala förhållanden så kräver används enskild prissättning istället för schablonprissättning.

Avstånd

16–25 A

35 A

 0–200 meter 27 625 kr 43 750 kr
 200–600 meter 27 625 kr + 236,25 kr/m 43 750 kr + 236,35 kr/m
 600–1 200 meter 122 125 kr + 148,75 kr/m 138 250 kr + 148,75 kr/m
 1 200–1 800 meter 211 375 kr + 225 kr/m 227 500 kr + 225 kr/m

Vid avstånd över 1 800 meter beräknas alltid en individuell anslutningsavgift.
Ska du ansluta högre säkringsstorlek? Se Anslutning för företagskunder

Tillfällig- och återanslutning