Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ny anslutning

Ska du dra in el i fritidshuset, till ditt nybyggda hus eller till en komplementbyggnad på tomten? Behöver du en tillfällig anslutning när du bygger eller till ett event? Eller vill du återansluta ett hus till elnätet?

Här guidar vi dig när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om du behöver en tillfällig anslutning under byggtiden.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Du som anläggningsinnehavare är ansvarig för att kontrollera att det företag du anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Nya anslutningar

Under dessa länkar hittar du information som är till din hjälp när du ska ansluta en ny anläggning till vårt elnät.

Vad kostar det? Hur lång tid tar anslutningen? Hur går det till?

Vad kostar en ny anslutning?

För en elanslutning på 16-25 A till vårt elnät avgörs kostnaden av avståndet från önskad anslutningspunkt till närmaste elnätsstation till vilken anslutning kan utföras. Detta gäller för avstånd upp till 600 meter. Som minst kostar anslutningen 38 125 kronor och avståndet kan då vara 200 meter som mest. För längre avstånd tillkommer en meterkostnad för överstigande sträcka. För avstånd längre än 600 meter beräknas kostnaden individuellt för sträckan som överstiger 600 meter.

För 35 ampere och uppåt avgörs kostnaden genom individuell beräkning.

Pristabell 16–25 Ampere (A)

Avstånd 16-25 A (avgift inklusive moms)
 0–200 meter 38 125 kr i fast avgift
 200–300 meter 38 125 kr +108,75 kr/m
 300–400 meter 49 000 kr +148,75 kr/m
 400–500 meter 63 875 kr +192,50 kr/m
 500–600 meter 83 125 kr +218,75 kr/m

Hur lång tid tar anslutningen?

En elanslutning från förfrågan till det att ditt hus fått el kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.  

När får jag offerten?
När din offertförfrågan eller föranmälan från din elinstallatör kommit in till oss brukar det dröja omkring två månader innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert. Finns det redan el draget till tomtgränsen brukar det ta ett par veckor mindre. Om vi behöver göra en utredning innan vi kan skicka offert tar det längre tid än två månader.

Hur lång tid tar arbetet?
Hur lång tid en ny anslutning tar varierar mycket från fall till fall.

 • Finns el redan dragen fram till tomtgräns går det snabbare än om elnätet måste byggas fram till tomtgränsen.
 • Kräver din elanslutning att elnätet behöver förstärkas och vi behöver bygga en ny nätstation tar det generellt några månader extra.
 • Behöver vi bygga ut elnätet beror ledtiden på hur lång tid det tar att få tillstånd från markägare, kommun och myndigheter klara.

Räcker tiden inte till?
Hinner du inte få anslutningen till önskat datum kan du via din elinstallatör beställa en tillfällig anslutning tills den permanenta anslutningen är klar.
Läs mer om villkor och priser för tillfällig anslutning.

 

Så här går en ny anslutning till

 1. Kontakta elinstallatör

  Anlita ett auktoriserad elföretag som sköter all kontakt med oss.

  Installatören skickar en föranmälan till oss som innehåller alla uppgifter vi behöver och vi skickar därefter en offert på anslutningskostnaden. Elinstallatören behöver uppge din e-postadress till oss för att kunna skicka en digital offert via vår samarbetspartner Assently. Till föranmälan ska situationsplan eller karta som visar fastighetens placering och önskad anslutningspunkt bifogas. Om ingen fastighetsbeteckning eller adress finns behöver vi koordinater för platsen där mätarskåp och anslutningspunkt planeras.

  Vi rekommenderar att elinstallatören anlitas och skickar förfrågan till oss. Skulle du ändå vilja göra en offertförfrågan själv, eller vill du enbart veta kostnaden till att börja med, kan du använda vårt formulär för offertförfrågan och bifoga en karta/situationsplan där fastighetens placering och önskad anslutningspunkt till fastigheten framgår.  

 2. Skicka din beställning

  Skicka underskriven beställningsblankett till oss så fort som möjligt. Tänk på att offerten måste skrivas under inom dess giltighetstid. Får vi inte in din beställning avslutas ditt ärende.

 3. Vi utför vårt arbete

  När vi fått din beställning påbörjar vi arbetet. Om frambyggnad krävs påbörjas projektering och beredning. Efter beredningen vet vi mer om hur lång tid anslutningen beräknas ta, vilket till stor del beror på de tillstånd som måste sökas hos markägare, kommun och länsstyrelse.

 4. Elinstallatören utför sitt arbete

  Du ansvarar för arbetet som ska utföras på din tomt och på din anläggning. Allt arbete som kräver elbehörighet ska utföras av elinstallatör. Elinstallatören skickar in en färdiganmälan när anläggningen är klar för anslutning.

 5. Ditt hus får el

  När alla förberedelser är klara sätter vi upp den nya elmätaren och ansluter elledningen till ditt hus. Elinstallatören kopplar på elen i din bostad. Vi återställer marken utanför din tomt och du ser till att marken återställs på din tomt.

Spänningsnivå

Vi arbetar för att alla ska ha god spänningskvalitet i vårt elnät. Om vi konstaterar felaktigheter i spänningsnivån åtgärdar vi detta så fort vi kan.
För att avgöra om spänningsnivån uppfyller god spänningskvalitet följer vi föreskrift EIFS 2013:1

Matningsspänningen Un = 230V får variera ± 10 % (207–253 Volt) i anslutningspunkten.