Ny anslutning

Ska du dra in el i fritidshuset eller till ditt nybyggda hus? Behöver du en tillfällig anslutning när du bygger eller till ett event? Eller vill du återansluta ett hus till elnätet?

Här guidar vi dig när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om du behöver en tillfällig anslutning under byggtiden.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Du som anläggningsinnehavare är ansvarig för att kontrollera att det företag du anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Kraftigt försenade anslutningar efter stormen Alfrida

För närvarande har vi kraftiga förseningar i beställda anslutningsarbeten på grund av det massiva reparationsarbete som pågår efter stormen Alfrida.
Läs mer om påverkan på anslutningsarbeten

Nya anslutningar

Under dessa länkar hittar du information som är till din hjälp när du ska ansluta en ny anläggning till vårt elnät.

Vad kostar det? Hur lång tid tar anslutningen? Hur går det till?

 

Vad kostar en ny anslutning?

I tabellen nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och vald punkt i elnätet, den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet. Priserna kan avvika beroende på den geografiska placeringen i ditt enskilda fall och om det behövs förstärkningar i elnätet. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen och elnätets förutsättningar på platsen. Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Pristabell 16-35 Ampere (A)
Rörlig avgift betalas inte för de första 199 meterna utan enbart för överskjutande del. Schablonpriser inklusive moms. OBS! när lokala förhållanden så kräver används enskild prissättning istället för schablonprissättning.

Avstånd 16-25 A 35 A
 0–200 meter 27 625 kr 43 750 kr
 200–600 meter 27 625 kr + 236,25 kr/m 43 750 kr + 236,35 kr/m
 600–1 200 meter 122 125 kr + 148,75 kr/m 138 250 kr + 148,75 kr/m
 1 200–1 800 meter 211 375 kr + 225 kr/m 227 500 kr + 225 kr/m

Vid avstånd över 1 800 meter beräknas alltid en individuell anslutningsavgift.
Ska du ansluta högre säkringsstorlek? Se Anslutning för företagskunder

 

Hur lång tid tar anslutningen?

På grund av rådande byggboom och hårt tryck på inkommande förfrågningar har vi för närvarande utökade ledtider för att handlägga och genomföra anslutningsarbeten.

När får jag offerten?
När din offertförfrågan eller föranmälan från din elinstallatör kommit in till oss brukar det dröja 1-2 månader innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert. Går anslutningen att göra i befintligt nät tar det upp till en månad tills du får offerten. Innebär den nya anslutningen att vi behöver bygga ut och förstärka elnätet kan du räkna med att det tar 1-2 månader innan du får din offert. I vissa fall tar det längre tid då utredning kan behövas innan vi kan skicka en offert.

Vi prioriterar nya anslutningar framför exempelvis flytt av mätare eller stolpar där ärendet inte är av akut karaktär.

Hur lång tid tar arbetet?
Om det finns elledning fram till tomtgränsen så att schaktning enbart behövs på egen mark tar anslutningen upp till tre månader från beställning.

Om den nya anslutning kräver frambyggnad till tomtgränsen och förstärkning av elnätet behöver vi söka de tillstånd som krävs och det kan behöva byggas en ny nätstation. Efter vår beredning av arbetet är klar vet vi mer om hur lång tid det kommer ta. För frambyggnad tar det vanligtvis 2-4 månader att slutföra arbetet från det att vi fått din underskrivna offert/beställningsblankett. Om vi behöver bygga en ny nätstation kan du räkna med att det tar 5-6 månader.

OBS! I Stockholmsområdet och Uppland dröjer det för närvarande ytterligare några veckor på grund av extra högt tryck. 

Du som är kund hos oss sedan innan får information om ditt anslutningsärende på Mina sidor.

Räcker tiden inte till?
Hinner du inte få anslutningen till önskat datum rekommenderar vi en tillfällig anslutning tills den permanenta anslutningen är klar. Anlita en elinstallatör som hjälper dig och tar hand om kontakten med oss. Läs mer om villkor och priser för tillfällig anslutning.

 

Så här går en ny anslutning till