Ny anslutning

Ska du dra in el i fritidshuset eller till ditt nybyggda hus? Behöver du en tillfällig anslutning när du bygger eller till ett event? Eller vill du återansluta ett hus till elnätet?

Här guidar vi dig när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om du behöver en tillfällig anslutning under byggtiden.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Du som anläggningsinnehavare är ansvarig för att kontrollera att det företag du anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Nya anslutningar

Under dessa länkar hittar du information som är till din hjälp när du ska ansluta en ny anläggning till vårt elnät.

Vad kostar det? Hur lång tid tar anslutningen? Hur går det till?

 

Vad kostar en ny anslutning?

Energimarknadsinspektionen har ändrat sin metod för anslutningsavgifter 16–25A som myndigheten tillämpar för anslutningar som offererats från och med den 1 april 2019, läs mer om metoden här

Anslutningsavgift

I tabellen nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet. Priserna kan avvika beroende på den geografiska placeringen i ditt enskilda fall och om det behövs förstärkningar i elnätet.

Meteravgifterna för respektive avståndsintervall inom 200–1800 meter delas beroende på antalet kända tillkommande anslutningar i området. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi därför alltid undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen, elnätets förutsättningar på platsen samt antal anslutningar. Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Pristabell 16–25 Ampere (A)
Rörlig avgift betalas inte för de första 200 meterna utan enbart för överskjutande del. Schablonpriser inklusive moms.

OBS! Vid lokala förhållanden så används enskild prissättning istället för schablonprissättning.

Avstånd 16-25 A (avgift inklusive moms)
 0–200 meter 36 250 kr
 200–600 meter +310 kr/m
 600–1 200 meter +677,50 kr/m
 1 200–1 800 meter +411,25 kr/m


Vid avstånd över 1 800 meter beräknas alltid en individuell anslutningsavgift. Ska du ansluta högre säkringsstorlek? Se Anslutning för företagskunder

 

Hur lång tid tar anslutningen?

För tillfället har vi stora förseningar i fältarbetet i Uppland och vissa förseningar i Bergslagen. Delar av fältpersonalen deltar fortfarande i reparationsarbetet efter stormen Alfrida och återuppbyggnaden av elnätet och tar därmed resurser från den ordinarie verksamheten. Vi har stor köbildning av väntande fältarbeten. I hela Sverige råder brist på material och det kan orsaka förseningar i anslutningsärenden där utbyggnad av elnätet krävs.  

När får jag offerten?
När din offertförfrågan eller föranmälan från din elinstallatör kommit in till oss brukar det dröja omkring en månad innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert.

Går anslutningen att göra i befintligt nät brukar det ta ett par veckor mindre. I vissa fall tar det längre tid än en månad om vi behöver göra en utredning innan vi kan skicka offert.

Hur lång tid tar arbetet?
Hur lång tid en ny anslutning tar varierar mycket från fall till fall.

  • Finns el redan dragen fram till tomtgräns går det snabbare än om elnätet måste byggas fram till tomtgränsen.
  • Kräver din elanslutning att elnätet behöver förstärkas och vi behöver bygga en ny nätstation tar det generellt några månader extra.
  • Behöver vi bygga ut elnätet beror ledtiden på hur lång tid det tar att få tillstånd från markägare, kommun och myndigheter klara.

Räcker tiden inte till?
Hinner du inte få anslutningen till önskat datum rekommenderar vi en tillfällig anslutning tills den permanenta anslutningen är klar. Anlita en elinstallatör som hjälper dig och tar hand om kontakten med oss.
Läs mer om villkor och priser för tillfällig anslutning.

 

Så här går en ny anslutning till