Ny och tillfällig anslutning

Ska du dra in el i fritidshuset? Behöver du en tillfällig anslutning när du bygger? Eller vill du återansluta ett hus till elnätet? Här hittar du den information du behöver.

Hårt tryck på nätanslutningar

Byggboomen i Sverige fortsätter och därmed antalet förfrågningar om nya anslutningar och andra arbeten i elnätet. En följd av detta är att vi har förlängda ledtider för att handlägga och genomföra arbeten.

När din offertförfrågan kommit in till oss dröjer det för tillfället upp till en månad innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert. Vi prioriterar nya anslutningar framför exempelvis flytt av mätare eller stolpar där ärendet inte är av akut karaktär.

Räcker tiden inte till?

Många förfrågningar kommer in till oss för sent för att vi ska kunna ansluta fastigheten till önskat datum. I dessa situationer rekommenderar vi en tillfällig anslutning tills den permanenta anslutningen är klar. Anlita en elinstallatör som hjälper dig och tar hand om kontakten med oss.

Villkor och priser för tillfällig anslutning hittar du längre ned på denna sida.

Gör en offertförfrågan

Det första steget för att få el till ditt nya hus är att begära en offert för anslutningen. Kontakta även en behörig elinstallatör som kan utföra installationsarbetet på din anläggning. Behöriga elinstallatörer hittar du på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Gör en offertförfrågan

Så här går en ny anslutning till

Här går vi igenom vägen till din nya elanslutning steg för steg:

 

Läs mer om hur du ansluter din fastighet till elnätet

El till din fastighet

 

Vad kostar en ny anslutning?

Huvudsäkringarna 16, 20 och 25 ampere har samma anslutningsavgift. Priset baseras på avståndet fågelvägen från din anslutningspunkt till närmaste befintliga anslutningspunkt i vårt lågspänningsnät. Med anslutningspunkt menar vi befintlig stolpe, kabelskåp eller nätstation. Man kan se det som att anslutningsavgiften består av två delar: en avgift för tillgång till elnätet och en avgift för servisledningen.

Vid anslutningar under särskilda förhållanden kan avgiften komma att räknas på andra grunder. Den exakta avgiften får du i vår offert, när vi vet hur förutsättningarna ser ut just hos dig.

Rörlig avgift betalas inte för de första 199 meterna oavsett zon utan enbart för överskjutande del. Vid avstånd över 1 800 m beräknas en individuell anslutningsavgift. Priser inklusive moms.

Avstånd

16–25 A

 0–199 meter 27 625 kr
 200–599 meter 27 625 kr +
236,25 kr/m
 600–1 199 meter 122 125 kr +
140,00 kr/m
 1 200–1 800 meter 206 125 kr +
208,75 kr/m

Ska du ansluta 35 ampere eller högre säkringsstorlek? Se Anslutning för företagskunder.

Tillfällig- och återanslutning