Välj rätt huvudsäkring

Huvudsäkringarna, som vanligtvis sitter nära din elmätare, har två syften: de skyddar din anläggning om den går sönder och de begränsar hur mycket ström du kan ta ut på samma gång.

Val av huvudsäkring

Ändra huvudsäkring

 

Att välja rätt huvudsäkring

Har du för liten huvudsäkring kan den gå sönder när du använder mycket el. Är du sparsam med elen men samtidigt har en överdimensionerad säkring betalar du en för hög fast avgift i onödan. Det är därför bra att tänka över sitt val av ny eller befintlig säkringsstorlek. Vi hjälper dig.

Ju större huvudsäkring (högre ampere) du har desto mer el kan du förbruka samtidigt. Har du däremot en för låg huvudsäkring kan strömmen gå och du kan behöva byta huvudsäkring ofta. Din abonnemangsavgift beror på huvudsäkringens storlek.

De allra flesta privatpersoner med enbart hushållsel, det vill säga utan någon form av elvärme eller värmepump, klarar sig med en huvudsäkring på 16 A. Men har du någon form av elvärme eller använder många elapparater samtidigt kan du behöva en högre säkring då det maximala effektuttaget kan bli stort, se maximalt effektuttag i tabellen nedan.

Illustration över elmätare, proppar och huvudsäkring

Det som påverkar ditt val av huvudsäkring:

  • Din energiförbrukning, Ju mer el du använder, desto större huvudsäkring behöver du.
  • Den effekt du tar ut på en och samma gång (maximalt effektuttag). Se tabellen nedan.
  • Anslutna apparater. Stora apparater med hög effekt, som exempelvis en elpanna, många element, bastu och stora elektriska motorer, behöver större huvudsäkring, 
  • Hur du förbrukar energin över året. Om du använder mycket energi under korta tider eller säsongvis, kan du behöva en större huvudsäkring. Välj huvudsäkring efter det förväntade maxuttaget då vi endast tillåter en ändring av huvudsäkring per tolvmånadersperiod.

Du kan jämföra din årsförbrukning med ett ungefärligt uttag som kan göras för varje säkringsstorlek. På fakturan och Mina sidor kan du se vilken årsförbrukning du har idag och jämföra den med intervallerna nedan. Vill du veta dina apparaters effektuttag, den samtidiga strömförbrukningen, kan du läsa på apparaternas märkskylt. Addera sedan effektuttaget för att veta vilka av dina apparater du kan köra samtidigt för att klara maximalt effektuttag. Kontakta en elinstallatör om du vill ha hjälp.

Rekommendationerna i tabellen nedan är ungefärliga och är beroende på typ av anläggning.

Färg Säkringsstorlek Årlig elförbrukning Maximalt effektuttag
Grå 16A 0-20 000 kWh 11 kW
Blå 20A 20 000-25 000 kWh 14 kW
Gul 25A 25 000-30 000 kWh 17 kW
Svart 35A 30 000-40 000 kWh 24 kW
Vit 50A 40 000-55 000 kWh 35 kW
Koppar 63A 55 000-70 000 kWh 44 kW

 

Ändra huvudsäkring

Om du vill ändra huvudsäkring så måste du anlita en auktoriserad elinstallatör som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig.

Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter ser du förändringen på din faktura. Du kan ändra säkringsstorlek max en gång per år. Välj rätt huvudsäkring.

Vi har tre intervall för huvudsäkring upp till 63 ampere.

  • 16-25 A
  • 35 A
  • 50-63 A

Sänkning eller ökning inom intervall

Om du vill sänka storlek på din huvudsäkring, eller öka den inom ditt nuvarande intervall, betalar du inget till oss för säkringsändringen. Du betalar enbart för elinstallatörens arbete.

Över intervall

Om du vill öka din säkringsstorlek över nuvarande intervall behöver du betala en anslutningsavgift för utökningen. Du kan då göra en offertförfrågan själv och därefter anlita en elinstallatör som utför arbetet. Eller så låter du din elinstallatör göra föranmälan till oss. Efter inkommen anmälan skickar vi en offert till dig på kostnaden för utökningen.