Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Här guidar vi dig som vill ansluta en fastighet upp till 63A och vad du ska tänka på.

Vad kostar en ny anslutning?

Anslutningsavgiften för en elanslutning 16-25 A till vårt elnät bestäms vanligtvis av avståndet från önskad anslutningspunkt till den nätstation som kommer mata anslutningen, alternativt till den punkt i högspänningsnätet varifrån frambyggnation av nytt elnät sker. För avstånd upp till 600 meter är det en fast schablonavgift. Minimiavgiften är 50 000 kronor inkl. moms vid avstånd upp till 200 meter. För längre avstånd tillkommer en meterkostnad för sträckan överstigande 200 meter, enligt pristabellen längre ner på webbsidan.

Observera att meterkostnaderna inom avståndet 200-600 meter varierar mellan varje 100-meters intervall. Avgiften i varje intervall består av en fast del och en rörlig del, enligt pristabellen. Den rörliga delen beräknas genom att mutiplicera antalet meter inom respektive intervall med angiven meterkostnad. Exempel: ett avstånd på 367 meter ger en anslutningsavgift på 77 231,25 kr inkl. moms, varav 64 250 kr är den fasta avgiften för de första 300 meterna och den rörliga avgiften är 12 981,25 kr (67 meter x 193,75 kr/m).

För avstånd längre än 600 meter görs en individuell beräkning av avgiften för sträckan som överstiger 600 meter.

För 35 ampere och uppåt avgörs kostnaden genom individuell beräkning.

Tillfällig anslutning

Beställ en tillfällig elnätsanslutning när du eller din verksamhet behöver el under en begränsad tid.Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar.

Återanslutning

Vill du återansluta en fastighet som har varit frånkopplad. Tänk på att det är du som fastighetsägare ansvarar så att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på. 

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options