Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Här guidar vi dig när du vill ansluta till en ny anläggning, återansluta en fastighet upp till 63A till vårt elnät eller om en tillfällig anslutning behövs.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbete som påverkar elanläggningen hos dig eller i ditt företag. Anläggningsinnehavaren är ansvarig för att kontrollera att anlitat företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Är du elinstallatör? På våra partnersidor Mina Elarbeten hittar du relevant information för dig.

Anlita ett auktoriserad elföretag som sköter all kontakt med oss.

Installatören skickar en föranmälan till oss som innehåller alla uppgifter vi behöver och vi skickar därefter en offert på anslutningskostnaden. Elinstallatören behöver uppge din e-postadress till oss för att kunna skicka en digital offert via vår samarbetspartner Assently. Till föranmälan ska situationsplan eller karta som visar fastighetens placering och önskad anslutningspunkt bifogas. Om ingen fastighetsbeteckning eller adress finns behöver vi koordinater för platsen där mätarskåp och anslutningspunkt planeras.

Vi rekommenderar att elinstallatören anlitas och skickar förfrågan till oss. Skulle du ändå vilja göra en offertförfrågan själv, eller vill du enbart veta kostnaden till att börja med, kan du använda vårt formulär för offertförfrågan och bifoga en karta/situationsplan där fastighetens placering och önskad anslutningspunkt till fastigheten framgår.  

Skicka underskriven beställningsblankett till oss så fort som möjligt. Tänk på att offerten måste skrivas under inom dess giltighetstid. Får vi inte in din beställning avslutas ditt ärende.

När vi fått din beställning påbörjar vi arbetet. Om frambyggnad krävs påbörjas projektering och beredning. Efter beredningen vet vi mer om hur lång tid anslutningen beräknas ta, vilket till stor del beror på de tillstånd som måste sökas hos markägare, kommun och länsstyrelse.

Du ansvarar för arbetet som ska utföras på din tomt och på din anläggning. Allt arbete som kräver elbehörighet ska utföras av elinstallatör. Elinstallatören skickar in en färdiganmälan när anläggningen är klar för anslutning.

När alla förberedelser är klara sätter vi upp den nya elmätaren och ansluter elledningen till ditt hus. Elinstallatören kopplar på elen i din bostad. Vi återställer marken utanför din tomt och du ser till att marken återställs på din tomt.

Vad kostar en ny anslutning?

För en elanslutning på 16-25 A till vårt elnät avgörs kostnaden av avståndet från önskad anslutningspunkt till närmaste elnätsstation till vilken anslutning kan utföras. Detta gäller för avstånd upp till 600 meter. Som minst kostar anslutningen 38 125 kronor och avståndet kan då vara 200 meter som mest. För längre avstånd tillkommer en meterkostnad för överstigande sträcka. För avstånd längre än 600 meter beräknas kostnaden individuellt för sträckan som överstiger 600 meter.

För 35 ampere och uppåt avgörs kostnaden genom individuell beräkning.

Hur lång tid tar anslutningen?

En elanslutning från förfrågan till det att din fastighet har fått el kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

Tillfällig anslutning

Beställ en tillfällig elnätsanslutning när du eller din verksamhet behöver el under en begränsad tid.Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar.