Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Tillfällig anslutning

Här guidar vi dig när du vill ha en tillfällig elnätsanslutning. Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar.

 

Ledtid

Efter inkommen anmälan från din elinstallatör återkommer vi inom 24 timmar. Om vi behöver kompletterande information för att handlägga ditt ärende så behöver vi få besked inom 2 veckor. Återkommer din elinstallatör senare än 2 veckor efter vår förfrågan hanteras ditt ärende som ett nytt, vilket kan medföra extra väntetid.

 

Alternativ för den tillfälliga anslutningen

  • Normal: Anläggningen är klar för tillkoppling och färdiganmäld av elinstallatör minst 5 arbetsdagar innan anslutningen. Priset gäller max ett år om inget annan överenskommelse gjorts.
  • Akut: Anläggningen är klar för tillkoppling och färdiganmäld av elinstallatör mindre än 5 arbetsdagar innan anslutningen eller om själva anslutningen måste göras utanför normal arbetstid. Priset gäller max ett år om inget annan överenskommelse gjorts.
  • Förlängd: När ett år gått sedan anläggningen anslöts börjar automatiskt en extra månadsavgift debiteras.

Den tillfälliga anslutningen måste för- och färdiganmälas till oss av din elinstallatör. När anläggningen ska kopplas från behöver vi ett separat urkopplingsärende från elfirman senast två veckor innan anläggningen ska kopplas från. 

Avgifter för tillfällig anslutning

Löpande kostnad

Du kan själv välja abonnemangsform för elnätskostnaden, om inget aktivt val görs får du enkeltariff.

Du behöver också teckna ett elhandelsavtal för den el som ska användas på den tillfälliga anläggningen. Det görs med valfritt elhandelsbolag. Om inget elhandelsavtal har tecknats får du ett anvisningsavtal.

Inför anslutningen

Inför anslutningen är det viktigt att förberedelserna är klara innan vår entreprenör åker ut. Glöm inte att: 

  • Du står själv för byggskåpet

En tillfällig anslutning görs generellt alltid inom elnätets befintliga kapacitet. Du måste själv tillhandahålla ett byggskåp och kabel från skåpet till anslutningsplatsen. Byggskåpet kan du oftast hyra från din elinstallatör. Det är inte tillåtet att ansluta fasad- eller markmätarskåp, detta är enbart tillåtet vid permanent anslutning.

  • Vi visar var skåpet ska stå

Vattenfall Eldistribution anvisar platsen för anslutning som är intill en transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe.

Särskilda villkor - fr.o.m. 1 januari 2021 (pdf)