Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Med egen produktion minskar du ditt behov av att köpa el och du bidrar till omställningen mot en förnybar elproduktion. Det är både bra för din ekonomi och vår miljö. Vårt elnät tar emot el från både stora och små elproducenter, allt från solceller på taket till större leveranser från vindkraftsparker. Oavsett vilken typ av förnybar el du vill producera så hjälper vi dig att ansluta till elnätet.

Om du ska ansluta eller modernisera en kraftproduktionsanläggning behöver du uppfylla RfG (Requirements for Generators) kravställning vid anslutning av kraftproduktionsanläggningar. Läs mer här

Just nu får vi många frågor till vår kundservice om egen elproduktion.
Här är de vanligaste frågorna och svaren.

Skillnaden mellan egen elproducent och kommersiell elproducent

Om du i huvudsak producerar el för eget behov räknas du som egen elproducent. Det innebär att du inte matar in mer el till elnätet än vad du tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när det är särdeles gynnsamma förhållanden kanske du producerar mer el än vad du använder, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du använder under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på din totala elproduktion.

Tekniska och särskilda villkor samt ersättning för egen elproduktion

Vi ställer särskilda krav på utformningen av produktionsanläggningar. Det är därför viktigt att du tar del av våra tekniska villkor före installationen påbörjas. Tekniska villkor 

I våra särskilda villkor framgår bland annat vilken ersättning du får för eventuell inmatning till elnätet och hur fakturering av ersättningen sker. Den ersättning du får för elproduktion är också olika beroende på om anläggningen finns i norr eller söder.

Elnätspriser och avtalsvillkor privatkund 

Ersättning för egenproducerad el

Elnätspriser och avtalsvillkor företag

För företag som planerar att ansluta en en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW eller en verksamhet med en kapacitet över 1 MW.

Läs mer

Developer Tools


Cache options

Consumption options