Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Med egen produktion minskar du ditt behov av att köpa el och du bidrar till omställningen mot en förnybar elproduktion. Det är både bra för din ekonomi och vår miljö. Vårt elnät tar emot el från både stora och små elproducenter, allt från solceller på taket till större leveranser från vindkraftsparker. Oavsett vilken typ av förnybar el du vill producera så hjälper vi dig att ansluta till elnätet.

Om du ska ansluta eller modernisera en kraftproduktionsanläggning behöver du uppfylla RfG (Requirements for Generators) kravställning vid anslutning av kraftproduktionsanläggningar. Läs mer här

Stort intresse för solceller 

Fler och fler av våra kunder installerar nu solceller på sina stugor, hus och gårdar. Vi tycker det är roligt att du vill bidra till ett fossilfritt samhälle och vi vill vara så behjälpliga som möjligt i den processen.

Ni är många som vill installera solceller vilket gör att vi för närvarande har ett mycket högt ärendeinflöde vilket leder till längre ledtider än normalt. Vi arbetar på för att du ska få din anslutning så snart som möjligt. 

Skulle vi behöva en komplettering av något slag så återkommer vi till dig eller din installatör. Har du inte hört något från oss betyder det inte att något är fel, utan vi  hanterar alla ärenden i tur och ordning. 

Just nu får vi många frågor till vår kundservice om egen elproduktion.
Här är de vanligaste frågorna och svaren.

Skillnaden mellan egen elproducent och kommersiell elproducent

Om du i huvudsak producerar el för eget behov räknas du som egen elproducent. Det innebär att du inte matar in mer el till elnätet än vad du tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när det är särdeles gynnsamma förhållanden kanske du producerar mer el än vad du använder, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du använder under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på din totala elproduktion.

Ersättning elproduktion

Ersättning och avgifter för egen och kommersiell elproduktion.
Läs mer

För företag som planerar att ansluta en en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW eller en verksamhet med en kapacitet över 1 MW.

Läs mer