Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Många vill ansluta egen elproduktion till elnätet 

Fler och fler av våra kunder installerar nu solceller på sina stugor, hus och gårdar, vilket gör att vi för närvarande har ett mycket högt ärendeinflöde för anslutning av elproduktion vilket leder till längre ledtider än normalt. Vi arbetar på för att du ska få din anslutning så snart som möjligt. 

Skulle vi behöva en komplettering av något slag så återkommer vi till dig eller din installatör. Har du inte hört något från oss betyder det inte att något är fel, utan vi  hanterar alla ärenden tur och ordning.

Anslut övrig elproduktion

Organiskt material som matavfall, växter, gödsel, avloppsslam och processvatten från livsmedelsindustrin kan användas för att producera biogas. Energin i biogasen kan i sin tur utnyttjas för produktion av både värme och el. Kraftvärme innebär att el och värme genereras i samma anläggning. Cirka en tredjedel av energin i biogas kan utvinnas som el medan resten blir värme.

För att anslutningen av din förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt så ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning:

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options