Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Många vill ansluta egen elproduktion till elnätet 

Fler och fler av våra kunder installerar nu solceller på sina stugor, hus och gårdar, vilket gör att vi för närvarande har ett mycket högt ärendeinflöde för anslutning av elproduktion vilket leder till längre ledtider än normalt. Vi arbetar på för att du ska få din anslutning så snart som möjligt. 

Skulle vi behöva en komplettering av något slag så återkommer vi till dig eller din installatör. Har du inte hört något från oss betyder det inte att något är fel, utan vi  hanterar alla ärenden tur och ordning.

Här finns de vanligaste frågorna och svaren om elproduktion 

Anslut övrig elproduktion

Organiskt material som matavfall, växter, gödsel, avloppsslam och processvatten från livsmedelsindustrin kan användas för att producera biogas. Energin i biogasen kan i sin tur utnyttjas för produktion av både värme och el. Kraftvärme innebär att el och värme genereras i samma anläggning. Cirka en tredjedel av energin i biogas kan utvinnas som el medan resten blir värme.

För att anslutningen av din förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt så ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning:

Det vanligaste sättet att producera biogas är rötning, som innebär mikrobiell nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Det andra produktionssättet är termisk förgasning av träråvaror och kolhaltigt avfall genom kontrollerad uppvärmning. Viktigt att tänka på när du väljer anläggning är vilket organiskt material du har tillgång till och hur mycket som förväntas rötas.

För att generera el ur biogas behövs någon typ av motor, exempelvis otto- eller dieselmotor. För större elproduktion kan gasturbin vara ett alternativ.

Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska villkor. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör anläggningen mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

Se till att leverantören av anläggningen ger tydliga installations- och bruksanvisningar. Anvisningarna ska vara på svenska.

Om du importerar anläggningen själv tar du också på dig ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om de regler som gäller för importörer.

Det är viktigt att du kontrollerar om du behöver söka bygglov för din anläggning. Ta kontakt med kommunen så får du veta vad som gäller där du har din verksamhet.

När din nya anläggning ska installeras är det en behörig elinstallatör som sköter detta i kontakt med oss. På Elsäkerhetsverkets hemsida hittar du mer information om behöriga elinstallatörer.

För att vi ska kunna mäta både elproduktion och elanvändning behöver vi installera en ny elmätare hos dig. Det gör vi kostnadsfritt. Det brukar ta två veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör till dess att mätaren sitter på plats.

När vi har bytt ut elmätaren är anslutningen färdig och du kan börja producera förnybar, miljövänlig el.

Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för din producerade el. Du får ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du ska ange när du väljer elhandelsföretag.

Som elproducent har du rätt att begära skattereduktion för ditt produktionsöverskott. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida. 

Skillnaden mellan egen elproducent och kommersiell elproducent

Om du i huvudsak producerar el för eget behov räknas du som egen elproducent. Det innebär att du inte matar in mer el till elnätet än vad du tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när det är särdeles gynnsamma förhållanden kanske du producerar mer el än vad du använder, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du använder under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på din totala elproduktion.

Här hittar du ersättning och avgifter för både kommersiell och egen elproduktion. Alla avgifter och ersättningar är exklusive moms.

Läs mer