Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vi ser till att elen snabbt och säkert transporteras via vårt elnät hem till dig eller din verksamhet. Din elnätsavgift används till underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration.

Priset påverkas av olika faktorer:

  • Kostnaden för att transportera elen
  • Hur mycket ström du vill använder samtidigt, det vill säga säkringens storlek.
  • Hur tätbefolkat området är. Ju fler kunder som delar på nätet desto lägre blir den enskilda kostnaden.
  • Hur mycket som investerats i elnätet och vilket avkastningskrav elnätsföretaget har.


Vattenfall nätområden i norr och söderDin elnätsavgift

Avgiften består av två delar. En del för abonnemanget som är kopplad till storleken på din huvudsäkring samt en rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Vi har flera olika abonnemang att välja mellan, där det optimala valet beror på hur din elanvändning ser ut.

Olika priser i norr och söder

Din elnätsavgift skiljer sig beroende på om du bor i norra eller södra Sverige. På kartan härintill ser du våra elnätsområden i norr och i söder.
Här kan du se vem som äger nätet i ett visst nätområde. 

Vill du veta mer om elnätsavgiften?

Här kan du läsa mer om vad som ingår i och vad elnätsavgiften går till.