Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vi ser till att elen snabbt och säkert transporteras via vårt elnät hem till dig eller din verksamhet. Din elnätsavgift används till underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. 
Elnätsavgifter ska enligt ellagen vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

Priset påverkas av olika faktorer:

  • Kostnaden för att transportera elen
  • Hur mycket ström du använder samtidigt, det vill säga säkringens storlek.
  • Hur tätbefolkat området är. Ju fler kunder som delar på nätet desto lägre blir den enskilda kostnaden.
  • Hur mycket som investerats i elnätet och vilket avkastningskrav elnätsföretaget har. 

Developer Tools


Cache options

Consumption options