Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall


Vattenfall nätområden i norr och söderDin elnätsavgift

Avgiften består av två delar. En fast del som är kopplad till storleken på ditt företags huvudsäkring samt en rörlig del som är kopplad till elanvändningen. Vi har flera olika abonnemang som lämpar sig olika bra beroende på ditt företags förutsättningar.

Olika priser i norr och söder

Din elnätsavgift skiljer sig beroende på om du bor i norra eller södra Sverige. På kartan härintill ser du våra elnätsområden i norr och i söder.
Här kan du se vem som äger nätet i ett visst nätområde. 

Mer information om elnätsavgiften

Här kan du läsa mer om vad som ingår i och vad elnätsavgiften går till.

Säkringsabonnemang (upp till 63 A)

För företag med huvudsäkring till och med 63 A. Elnätspriset består av ett fast och ett rörligt pris:

  • Abonnemangsavgift – ett fast pris (kr/år) som beror på storleken på huvudsäkringen.
  • Överföringsavgift – ett rörligt pris (öre/kWh) som beror på elanvändningen. Du kan välja mellan enkeltariff som har samma överföringsavgift under året och tidstariff som har differentierat överföringsavgift under året

Prislistor fr.o.m. 1 januari 2022

Effektabonnemang (80 A eller högre säkring)

Effektabonnemang gäller för företag som är anslutna till högspänning eller är anslutna till lågspänning och har en huvudsäkring 80 A eller större. Elnätspriset består av en fast avgift (kr/månad), en månadseffektavgift (kr/kW, per månad) och en överföringsavgift (öre/kWh). Flertalet av abonnemangen har även en högbelastningsavgift (kr/kW, per månad).

  • Lågspänning – anslutning till spänning 400/230 V. Företag med huvudsäkring 80 A eller större säkring kan välja mellan effektabonnemang N3T och N4.
  • Högspänning – Företag som har en anslutning till ledning med spänning 6-20 kV och själv äger transformeringen till 0,4 kV kan välja mellan effektabonnemang N2, N2T och N3.

Prislistor fr.o.m. 1 januari 2022

Företags villkor och rättigheter

Vattenfall Eldistribution AB tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Avtalsvillkor lågspänning