Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Säkringsabonnemang (upp till 63 A)

För företag med huvudsäkring till och med 63 A. Elnätspriset består av ett fast och ett rörligt pris:

  • Abonnemangsavgift – ett fast pris (kr/år) som beror på storleken på huvudsäkringen.
  • Överföringsavgift – ett rörligt pris (öre/kWh) som beror på elanvändningen. Du kan välja mellan enkeltariff som har samma överföringsavgift under året och tidstariff som har differentierat överföringsavgift under året

Prislista fr.o.m. 1 juli 2023

Prislista fr.o.m. 1 januari 2023

Effektabonnemang (80 A eller högre säkring)

Effektabonnemang gäller för företag som är anslutna till högspänning eller är anslutna till lågspänning och har en huvudsäkring 80 A eller större. Elnätspriset består av en fast avgift (kr/månad), en månadseffektavgift (kr/kW, per månad) och en överföringsavgift (öre/kWh). Flertalet av abonnemangen har även en högbelastningsavgift (kr/kW, per månad).

  • Lågspänning – anslutning till spänning 400/230 V. Företag med huvudsäkring 80 A eller större säkring kan välja mellan effektabonnemang N3T och N4.
  • Högspänning – Företag som har en anslutning till ledning med spänning 6-20 kV och själv äger transformeringen till 0,4 kV kan välja mellan effektabonnemang N2, N2T och N3.

Prislista fr.o.m. 1 juli 2023

Prislista fr.o.m. 1 januari 2023

Regionnätsavgifter

För större företag som är anslutna direkt till regionnätet.

Tariffer och tillämpningsbestämmelser 1 juli 2023

Regionnätstariffer 1 juli 2023

Tillämpningsbestämmelser 1 juli 2023

Tariffer och tillämpningsbestämmelser 1 januari 2023

Regionnätstariffer 2023 uppdaterad 

Tillämpningsbestämmelser 2023

Link to page in english
Regional network tariffs and applications provisions

Företags villkor och rättigheter

Vattenfall Eldistribution AB tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Avtalsvillkor lågspänning

Developer Tools


Cache options

Consumption options