Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Betalningsuppgifter

Här hittar du alla betalningsuppgifter om Vattenfall Kundservice AB som fakturerar åt oss. 

 

Använd det bifogade inbetalningskortet eller den betalningsinformation som du hittar längst ned på din faktura med OCR-nummer som betalningsreferens. På Mina sidor, under Mina fakturor kan du se vilket OCR-nummer du ska använda och till vilket konto du ska betala.

Betalningsmottagare är Vattenfall Kundservice AB som har följande konton:

Plusgiro 413 13 00-8
Bankgiro 5110-8348

Betala från utlandet

Om du befinner dig utomlands och ska betala en faktura behöver du uppge BIC/ SWIFT-kod, IBAN-nummer och OCR-numret som referens. Dessa uppgifter finns också på fakturan.

BIC/SWIFT-kod NDEASESS
IBAN-nummer SE 74 9500 0099 6042 0384 9767

Viktigt att veta: Det händer att banken tar ut en avgift för att genomföra transaktioner från utlandet, i sådana fall läggs avgiften till på betalningen. Tänk också på att överföringar från utlandet kan ta några bankdagar extra.