Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vad gör jag med elnätsavtalet i samband med flytt?

Två elavtal - elnät och elhandel

Som kund har du två olika avtal för din el, ett elnätsavtal, som tecknas med det elnätsföretag som äger elledningarna i ditt område samt ett elhandelsavtal. Om du flyttar till ett område där vi äger elnätet blir du kund hos oss. Om du inte vet vem som är elnätsägare i ditt område kan du kontrollera det här nätområde.se

Elhandelsavtalet tecknar du med valfritt elhandelsföretag och det gäller den el du faktiskt använder i hemmet eller i en verksamhet. Det är däremot inte möjligt att välja elnätsföretag eftersom eldistributionen bedrivs inom lokala monopol.

För att göra ett ägarbyte på en produktionsanläggning så behöver du fylla i en anmälan av ägarbyte och avtalsöverlåtelse. Skicka in den  påskrivna blankett till oss senast 10 dagar innan överlåtelse. Vid anslutning på högspänningsnivå behöver vi din anmälan senast 30 dagar innan aktuell dag för överlåtelse.

Anmälan av ägarbyte och avtalsöverlåtelse

Behöver du flytta Vattenfall Eldistributions ledning, stolpe eller anläggning? 

Läs mer under ändra ditt abonnemang