Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Innan du fäller träd nära våra ledningar ska du kontaktar oss så att vi kan vara med och bevaka/samordna att arbetet utförs säkert och vår elledning inte kommer till skada. Vi övervakar arbetet kostnadsfritt och ser till att det utförs på ett säkert sätt. 

  • Om du fäller träd på våra ledningar eller frilägger elkablar vid schaktning, kan det medföra livsfara för både dig och andra. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet.
  • Bevakning/samordning är kostnadsfri, kontakta oss senast sju arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

Tänk på att vi på Vattenfall Eldistribution inte genomför själva trädfällningen. Behöver du hjälp med trädfällningen anlitar du en kunnig entreprenör för jobbet.

Här kan du läsa Vattenfall Eldistributions riktlinjer gällande anvisning av elkablar

Developer Tools


Cache options

Consumption options