Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Lägenhet

Som lägenhetskund ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare som sedan kontaktar Vattenfall Eldistribution för att göra en felanmälan om det påverkar hela fastigheten.

Har du nyligen flyttat in?
Säkerställ då att du har tecknat ett elnätsavtal på adressen. Om du inte har ett aktivt elnätsavtal kan det hända att el saknas av den anledningen. Ring oss på 0771-10 10 50 om du är osäker.

 

Se aktuella strömavbrott

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options