vattenfall
Vänligen tänk på detta:
  • Allt arbete där elkablar kan komma till skada kan medföra livsfara både för dig och andra.
  • Vid eventuella skador på elnätet kan du bli ersättningsskyldig.
  • Högspänningskablar 33–150kv får ej friläggas utan bevakning.
  • Vattenfall Eldistribution genomför inte själva trädfällningen, utan behöver du hjälp med det så bör du anlita en kunnig entreprenör.

Våra riktlinjer gällande markarbeten och beställning för anvisning av elkablar

Beställ bevakning

Vad ska vi bevaka?

Uppgifter för kontaktperson

Om bevakningen

Koordinater

Sök fram platsen på kartan, du kan även trycka på kartan för att justera vald koordinat

Ett fel har uppstått. Försök igen senare eller kontakt kundtjänst.

Developer Tools


Cache options

Consumption options