vattenfall

Bevakning

Beställ bevakning minst sju arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. Bevakningen är kostnadsfri och vi säkerställer att ingenting kommer till skada under arbetets gång. 

Vänligen tänk på detta:
  • Allt arbete där elkablar kan komma till skada kan medföra livsfara både för dig och andra.
  • Vid eventuella skador på elnätet kan du bli ersättningsskyldig.
  • Högspänningskablar 33–150kv får ej friläggas utan bevakning.
  • Vattenfall Eldistribution genomför inte själva trädfällningen, utan behöver du hjälp med det så bör du anlita en kunnig entreprenör.

Våra riktlinjer gällande markarbeten och beställning för anvisning av elkablar

Beställ bevakning

Uppgifter för kontaktperson

Om bevakningen

Vänd dig till Lantmäteriet om du är osäker på fastighetsbeteckningen.

Koordinater

Sök fram platsen på kartan, du kan även trycka på kartan för att justera vald koordinat

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på www.vattenfalleldistribution.se/­personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.

Ett fel har uppstått. Försök igen senare eller kontakt kundtjänst.