Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

När går min anmälan till autogiro igenom?

Din autogiroansökan ska bli godkänd av både din bank och av oss. Det brukar inte ta längre tid än ett par arbetsdagar, och därefter framgår det tydligt på fakturan att beloppet kommer belasta ditt konto. Om du hunnit få en pappersfaktura med inbetalningsavi är det den som ska betalas. 

Autogiroavisering

När din autogiroansökan är godkänd kommer du bli avsierad via sms i god tid inför varje autogirodragning. Din faktura kommer att finnas tillgänglig på Mina sidor.

Ändra nummer för autogiro

För att ändra ditt kontonummer som du valt att koppla till autogiro behöver du ändra dina inställningar för autogiro hos din bank. 

Avsluta autogiro

Vill du inte längre att dina fakturor ska betalas via autogiro? Logga in på din bank för att avsluta dina autogiromedgivanden.

Developer Tools


Cache options

Consumption options