Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Nya möjligheter och funktioner

Med din nya elmätare på plats, blir flera nya val och tjänster tillgängliga. Elmätaren är förberedd för att du ska kunna se din förbrukning per kvart – och koppla på funktioner för klimatsmart energieffektivisering. Du kan få bättre överblick och kontroll över din elanvändning och fördela den över dygnet, så du använder nätet smart när utrymmet är som störst.

  • Mätaren är förberedd för egenproducerad el, vilket gör det enkelt att ansluta solceller till elnätet.
  • Informationen från din och alla andra smarta elmätare hjälper oss också att balansera elnätet, eftersom vi kan se exakt var och när elen behövs som mest.
  • Det blir också lättare för oss att upptäcka och åtgärda eventuella strömavbrott snabbt.
  • Vissa tjänster kommer vi att kunna fjärrstyra så att du inte behöver vänta på att vi skickar ut en tekniker.

Smart för dig och smart för samhället

Men det viktigaste med de smarta elmätarna är ändå att de bidrar till ett samhälle byggt på smarta lösningar – som gör det enklare att jobba och leva energieffektivt.

Beskrivning och användarmanual 

Öppna kort beskrivning av elmätaren

Öppna användarmanual för din elmätare

Antenner  

Vattenfall Eldistribution har två olika typer av antenner som används som ett komplement till elmätaren vid dålig signalstyrka.
Öppna kort beskrivning av antennerna.

Översikt av elmätaren

1. Mätarbrytare (gul): Använd elmätarens brytare för att bryta strömmen istället för anläggningens huvudströmbrytare eller huvudsäkring. Då behåller Vattenfall Eldistribution kontakt med din elmätare och kan läsa av mätaren och registrera om du får strömavbrott.

- Håll inne i 5 sekunder för att slå av strömmen.

- Håll inne i 5 sekunder för att slå på strömmen.

OBS! Om brytaren inte går att trycka in, vrid då brytaren så att pilen pekar mot ikonen med hänglåset högst upp.

2. Displayläge (blå): Kort knapptryckning byter mellan olika register i display. Håll inne i 5 sekunder för att växla mellan automatiskt (förvalt) och manuellt visningsläge.

3. LED: Visar aktiv pulsdiod, larmdiod och reaktiv pulsdiod. Pulsdioderna blinkar relaterat till energiförbrukningen.

4. QR-kod: Skanna QR-koden på mätaren med en smartphone för att nå Mina Sidor, där du kan logga in och följa din elanvändning.

5. Anslutningsport: Port där du kan ansluta utrustning från tredje part för olika energitjänster.

OBS! Innan användning måste Vattenfall Eldistribution aktivera anslutningsporten. Utrustning som ska anslutas måste passa P1-port (RJ12) för att du ska kunna använda den.

Översikt ny elmätare

 

Developer Tools


Cache options

Consumption options