Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

 

Smart för dig och smart för samhället

Nu är det dags för dig att bli en aktiv del av elnätet. Snart får du nämligen en ny, smart elmätare installerad. Elmätaren ger dig flera möjligheter, samtidigt som den hjälper oss att balansera elnätet. Tillsammans gör vi elnätet redo för vägen mot ett fossilfritt liv.

Elmätaren ger dig en bättre överblick och kontroll över din elanvändning. Du kan styra din elanvändning över dygnet, så att du använder nätet smart när utrymmet är som störst. Till den nya elmätaren kan du koppla flera klimatsmarta tjänster för energieffektivisering och ansluta egna solceller.

Informationen från din och alla andra smarta elmätare hjälper oss också att balansera elnätet, eftersom vi kan se var och när elen behövs som mest. Samtidigt som vi lättare kan upptäcka och åtgärda eventuella strömavbrott snabbare.

Men viktigast av allt är att de smarta elmätarna bidrar till ett samhälle byggt på smarta lösningar – som gör det enklare att jobba och leva energieffektivt.

 


Vattenfall_Smarta_elmatare_bild.jpg Snart får du en ny, smart elmätare

Efter ett beslut av regeringen, har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya smarta elmätare med flera nya funktioner.

Vattenfall Eldistribution har anlitat Eltel Networks för att genomföra mätarbytet hos dig.

Om din elmätare är placerad inomhus kommer Eltel Networks att kontakta dig för att boka en tid för mätarbytet. Om din elmätare är placerad utomhus eller i ett gemensamt elmätarutrymme kommer de informera dig per brev eller genom portanslag.

Hela mätarbytet kommer att ta ca 30 minuter. Vid bytet behöver teknikern oftast stänga av strömmen. Vi kommer att läsa av din nuvarande elmätare innan mätarbytet och dokumentera mätvärdena.

Vi genomför besiktningar på ett urval av de installerade elmätarna. Dessa utförs i efterhand av Vattenfall Eldistributions anlitade besiktningskonsulter och utan att bryta strömmen.

Med vänlig hälsning,
Vattenfall Eldistribution AB

You are about to get a new smart electric meter. Please find all information about the new electric meter and the meter replacement at Vattenfalleldistribution.se/matarbyte. 

 

Läs mer om elmätarbytet