Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Så går mätarbytet till

Vattenfall Eldistribution har anlitat Eltel Networks för att byta elmätarna.

Så går bytet till steg för steg

 1. Före mätarbytet

  Har du Vattenfall Eldistribution som elnätsleverantör, kommer du i god tid före mätarbytet att få information skickad till dig.

  Vi har anlitat vår partner Eltel Networks för att genomföra mätarbytet hos dig.

  Några veckor innan det är dags att byta din elmätare kommer Eltel att kontakta dig med mer information om tidpunkt för mätarbytet.

  Om Eltel Networks behöver din hjälp för att komma åt elmätaren, kommer de föreslå en tid. Du bekräftar eller ändrar tiden genom att kontakta Eltel Networks.

 2. Under mätarbytet

  För att du ska känna dig trygg har teknikerna kläder som är tydligt uppmärkta med Eltels Networks logotype. De kan också identifiera sig med företagslegitimation från Eltel. Servicebilarna har både Vattenfalls och Eltels logotyper.

  Teknikerna kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att arbeta på ett så smittsäkert sätt som möjligt och följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

  När Eltel byter elmätare kommer strömmen att brytas och det blir ett kortvarigt elavbrott. Mätarbytet kommer att ta ungefär 30 min.

 3. Efter mätarbytet

  När mätarbyte är klart, lämnar vi en bekräftelse i anslutning till elmätaren. Den guidar dig vidare om var du hittar information om elmätaren och hur du kan logga in och följa din elanvändning på Mina Sidor.

  Det kan förekomma att Vattenfall Eldistributions besiktningskonsulter (NEKTAB eller Vattenfall Services) kontrollerar installationen av elmätaren. Innan besiktningen påbörjas kommer de att knacka på, legitimera sig och informera vad de avser att göra. Det kommer inte innebära något strömavbrott för dig.