Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ersättning vid strömavbrott

Om du har haft ett strömavbrott som pågått i minst 12 timmar får du automatisk avbrottsersättning från oss. Det är en lagstadgad ersättning som alla elnätsföretag betalar ut till sina elnätskunder. Avbrottsersättningen är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan uppstå under ett strömavbrott och avräknas från ett eventuellt skadestånd som betalas ut för samma strömavbrott. En längre tid utan el kan innebära kostnader för restaurangbesök, hotellövernattning och bensinkostnader mm. Vid ett längre strömavbrott kan också mat i kyl och frys påverkas och bli förstörda. Hur mycket avbrottsersättning du får framgår av tabellen nedan.

12–24 timmar 12,5 procent av din årliga elnätskostnad Dock lägst 1 000 kr
24–48 timmar 37,5 procent av din årliga elnätskostnad Dock lägst 2 000 kr
48–72 timmar 62,5 procent av din årliga elnätskostnad Dock lägst 3 000 kr
72 - 96 timmar 87,5 procent av din årliga elnätskostnad Dock lägst 4 000 kr

För övriga tidsintervall se villkor för avbrottsersättning

Villkor Avbrottsersättning

Villkor kompensation för avbrott 4-12 timmar

Vi ersätter redan efter 4 timmar

Utöver avbrottsersättningen har vi valt att kompensera våra elnätskunder med säkringsabonnemang (16-63 A) redan efter ett strömavbrott som har pågått i fyra timmar och som understiger tolvtimmarsgränsen. Det gör vi för att det kan uppstå kostnader även vid kortare strömavbrott. Kompensationen är 500 kronor och den avräknas inte från eventuellt skadestånd som betalas ut för samma strömavbrott. Vid strömavbrott som pågår i 12 timmar eller längre utges endast avbrottsersättning. 

 

Utbetalning av ersättning

Ersättningen för strömavbrott betalas ut utan att du behöver kontakta oss. Den betalas vanligtvis ut inom tre månader efter att strömavbrottet ägde rum och du kommer att se avdraget på din faktura.
Om ersättningen är högre än fakturans belopp betalas resterande belopp ut. Om du vill få pengarna insatta på ditt bankkonto behöver du anmäla ditt kontonummer till oss. I annat fall får du en utbetalningsavi.

För att få ersättningen till din bank, logga in på Mina sidor med BankID för att registrera ditt kontonummer.

Logga in med BankID

Skada vid Strömavbrott

Om avbrottsersättningen inte täcker dina kostnader kan du ha rätt till skadestånd för den resterande delen. Du ansöker om skadestånd genom att göra en skadeanmälan till oss och det gör du enklast med formuläret nedan.

Skada vid säkerhetsbrist i elen

När elen kopplas på efter ett strömavbrott kan det uppstå brister i elen och det kan ibland orsaka skada på elektronik. Du ansöker om skadestånd genom att skicka en skadeanmälan till oss. För skador eller kostnader som har sin orsak i säkerhetsbrist i elen avräknas inte avbrottsersättningen från skadeståndet.

Anmäl din skada 

För att din skadeanmälan ska vara komplett behöver du visa skadan och hur den har uppstått och redovisa kostnader som du begär ersättning för. Det finns olika sätt att visa sin skada beroende på vad som är skadat. Vid omfattande elektronikskador kontaktar du en reparatör som undersöker produkten och uttalar sig om orsak till skadan och om den går att reparera och skriver en felsökningsrapport. Nedan finns en reparatörsrapport att ladda ner. Vi ber dig att behålla skadade produkter tills du fått ditt besked om ersättning från oss. Du visar dina kostnader genom att bifoga fakturor eller kvitton på reparationskostnad respektive nyinköpta produkter.

Gällande matvaror som har blivit förstörda vid ett längre strömavbrott vill vi se foton och du specificerar även mängd och pris. Enligt Livsmedelverket håller mat som förvaras i frysen i upp till två dygn om frysen hålls stängd. Kvalitén hos råvaror som delvis har tinat kan försämras men säkerheten påverkas inte, halvtinade varor kan återinfrysas. Om du har förlorat arbetsinkomst bifogar du ett intyg från din arbetsgivare.

Du har även möjlighet att i stället begära ersättning från ditt försäkringsbolag via din hemförsäkring. I de fall vi ansvarar för skadan kan vi ersätta dig för självrisken. När försäkringsbolaget är färdiga med sitt beslut skickar du med deras dokumentation om skadan tillsammans med din skadeanmälan till oss.

Gör din skadeanmälan nedan eller fyll i en blankett och posta den till oss, adressen finns på blanketten.

Skadeanmälan

Reparatörsrapport

Skadeanmälan

 

Bra att veta om din elanläggning

Vi får ibland frågor om vem som ansvarar för vad. Du eller ditt företag äger mätarskåpet, huvudsäkringarna och kabeln från mätarskåpet till din elcentral. Du har ett underhållsansvar för din elanläggning. Underhållsansvaret innebär bland annat att mätarskåpet är i gott skick, att huvudsäkringarna är av rätt amper och är hela. Vattenfall Eldistribution äger och ansvarar endast för inkommande servisledning till mätarskåpet samt elmätaren.

Om du får en skada som har uppstått på grund av fel eller brister i din egen elanläggning har Vattenfall Eldistribution inget skadeståndsansvar och då ersätt inga skador till följd av det inträffade felet. Ett exempel är om din huvudsäkring eller jordfelsbrytare löser ut vilket kan hända efter ett strömavbrott när elen koppas på igen. Huvudsäkringar och jordfelsbrytare ska klara av en högre ström under några sekunder utan att lösa ut.

Huvudsäkringen kan även lösa ut om du för många elektriska apparater kopplade till samma fas. Då blir det ett fasbortfall för att du använder för mycket el från en och samma fas. Att jordfelsbrytaren löser ut betyder att den har gjort det den är installerad för, den ska skydda din elanläggning om det uppstår något fel med elen. När det händer kan du behöva kontakta ett behörigt elinstallationsföretag som kan se över din elanläggning för att hitta felorsaken.

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra allmänna avtalsvillkor.

Elnätspriser och avtalsvillkor privatkund

Elnätspriser och avtalsvillkor företag