Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

För att minska risken för effektbrist och frånkoppling behöver vi alla minska elanvändningen och hålla elanvändningen så låg och så jämn som möjligt under dygnet.

Läs mer

Vår expert Gunnar Erixon förklarar vad manuell förbrukningsfrånkoppling innebär och hur det kommer att gå till i praktiken.

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options