Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Förebyggande arbete

Snö, åska och starka vindar är de vanligaste orsakerna till strömavbrott. Med hjälp av detaljerade väderprognoser kan vi planera vår bemanning, så att vi är förberedda när ovädret kommer.

För att göra elnätet mer vädersäkert arbetar vi förebyggande på flera sätt:

  • Vi isolerar elledningar i luften.

  • Vi gräver ner elledningar i marken.

  • Vi röjer ledningsgatorna för att hålla dem fria från träd och grenar.

  • Vi tar bort snö och is från ledningar och omgivande träd.

När strömavbrott ändå sker

När en anmälan om strömavbrott kommer in till oss leder vår driftcentral om elen, om det är möjligt. Samtidigt skickar vi ut reparatörer, som felsöker och åtgärdar avbrottet. Vid särskilt hårt väder kan det vara farligt att ge sig ut för att laga elledningarna och vi måste då vänta med att skicka ut våra reparatörer. 

Vi investerar stort i fjärrstyrning och automatisering av elnäten för att minska omfattningen och snabbare avhjälpa strömavbrott.

Vid omfattande störningar

Vattenfall Eldistribution övervakar elnätet dygnet runt och om något onormalt händer agerar vi direkt. Vi har beredskaps- och kontinuitetsplaner på plats som täcker olika lägen. Vid omfattande strömavbrott aktiverar vi vår inarbetade storstörningsorganisation och satsar alla våra resurser på att under säkra förhållanden få tillbaka strömmen.

Om särskilt omfattande driftstörningar drabbar samhället finns det en etablerad samverkan med myndigheter, länsstyrelser och kommuner och väl definierade roller för alla aktörer. Vid en eventuell krissituation är det Svenska kraftnät som är elberedskapsmyndighet i Sverige och har ansvar för att elförsörjningen i landet förstärks för att kunna klara av kritiska situationer och svåra störningar.

Som elanvändare behöver du ta ansvar för och vara förberedd på strömavbrott och de följder det kan medföra.
Här finns råd som du kan ha nytta av innan, under och efter ett strömavbrott