Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Arbete nära ledning

Vårt elnät finns både under och över marken. När du ska bygga, gräva eller spränga nära en ledning är det därför bra att veta var kablarna ligger så att de inte skadas av misstag. Kontakta oss i god tid innan du påbörjar arbetet, så är vi med på plats och ser till att det utförs på ett säkert sätt.

Vi är med och bevakar vid:

  • Trädfällning nära elledning
  • Schaktning nära högspänningsledning
  • Arbete nära luftledning
  • Sprängarbete nära elledning

Våra bevakningar är helt kostnadsfria.

För mer information 

Läs gärna våra riktlinjer gällande markarbeten och beställning för anvisning av elkablar.

Riktlinjer gällande ledningsanvisning och utlämnande av dokumentation