Det är viktigt att ta reda på fakta om vad som finns i marken innan grävarbeten påbörjas. Det gäller både för grävbolag och schaktningsföretag, men även för privatpersoner som gräver eller beställer grävning på sin egen tomt.

Innan du börjar gräva

Ledningar som skadas i samband med grävning utgör i första hand en stor skaderisk för den som utför arbetet. Skadade ledningar kan även orsaka skador på egendom och innebära strömavbrott för många hushåll och företag. Som gräv- eller schaktningsföretag och även som privatperson, är du ersättningsskyldig. Därför är det väldigt viktigt att ta reda på fakta om vad som finns i marken innan grävarbeten påbörjas.

 

Följande gäller vid markarbeten och beställning för anvisning av elkablar

Beställ ledningsanvisning minst 10-15 arbetsdagar före planerad grävstart på webbtjänsten Ledningskollen.se eller via Vattenfalls kundservice. Mottagning av beställningar för ledningsanvisning görs på arbetsdagar under normal arbetstid.

Ledningskartan är kostnadsfri och skickas normalt inom 1–2 dygn. Anvisning på plats utförs kostnadsfritt och planeras för genomförande tidigast 7 arbetsdagar efter beställning. Snabbare hantering samt eventuell upprepad anvisning kan innebära en kostnad.

Vid konstaterad eller misstänkt skada

Kontakta genast Vattenfall Eldistributions Strömavbrott och Felanmälan på telefon 020-82 58 58. Uppge referensnummer för ledningsanvisningen. Stanna kvar och bevaka.

OBS! EN SKADAD ELKABEL KAN VARA LIVSFARLIG, RÖR DEN INTE OCH GÅ EJ NÄRA!

Gräv med koll. Det blir säkrast så.

Här kan du läsa Vattenfall Eldistributions riktlinjer gällande markarbeten och beställning för anvisning av elkablar.

 

Beställ ledningsanvisning på Ledningskollen.se