Som lägenhetskund ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare som sedan kontaktar Vattenfall Eldistribution för att göra en felanmälan om det påverkar hela fastigheten.

Har du nyligen flyttat in?
Säkerställ då att du har tecknat ett elnätsavtal på adressen. Om du inte har ett aktivt elnätsavtal kan det hända att el saknas av den anledningen. Ring oss på 0771-10 10 50 om du är osäker.

 

Se aktuella strömavbrott