Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra allmänna avtalsvillkor (PDF)

Kontaktuppgifter

Om skadan

Bekräfta dina uppgifter

Nedan visas en sammanställning av lämnade uppgifter. Vänligen kontrollera att allting stämmer:

Personnummer: 
Namn:

Anläggnings-ID:
Telefon:
E-postadress:
Anmält till försäkringsbolag: 
Bank:

Clearingnummer:

Kontonummer:

Skadedatum:
 
Skadans uppkomst:
Skadad egendom:
Totalt anspråk:

I nästa steg bifogar du dokument för att styrka skadan.

Underlag

  • Bifoga verifikationer som styrker ditt innehav, föremålets värde och uppkommen skada. Det kan vara kvitton, reparatörsrapporter och intyg från arbetsgivare vid förlorad arbetsinkomst.
  • Är Vattenfall Eldistribution AB ansvarigt för din skada ersätter vi även din eventuella kostnad för reparatörsrapporten. 
  • Matvaror som blivit förstörda vid ett längre elavbrott vill vi att du dokumenterar med foton.
  • Om underlaget ej är tillräckligt för att bedöma skada och anspråk kommer vi att kontakta dig för en komplettering.
Dra och släpp dina filer här
Upp till 4MB
jpg, png, pdf, xlsx, docx