Tack för din skadeanmälan

Vi har tagit emot din skadeanmälan. 

På vår hemsida kan du själv beräkna vilken uppskattad avbrottsersättning som du kan förvänta dig baserat på dina abonnemangsuppgifter och den tid som din anläggning varit strömlös.

Avbrottsersättningen är tänkt att täcka skador och merkostnader till följd av strömavbrottet. Ersättningen regleras automatiskt på din elnätsfaktura under våren, om det uppstår ett tillgodobelopp på fakturan utbetalas detta med en utbetalningsavi. För att få tillgodobeloppet utbetalt till ditt bankkonto måste du anmäla ett kontonummer till kundservice.

Tillbaka till sidan Avbrottsersättning och skadeanmälan