Att anmäla strömavbrott

Om du vill anmäla ett strömavbrott ringer du vår kundservice på 020-82 58 58 (öppet dygnet runt). Innan du anmäler strömavbrottet kan det vara bra att kontrollera följande punkter.

Innan du anmäler strömavbrott

Checklista

Är jag helt eller delvis utan el? 
Om du är delvis utan el kan det bero på att en säkring har gått, antingen en huvudsäkring eller en säkring i din elcentral. Kontrollera dessa.

Hur kontrollerar jag mina säkringar?
Huvudsäkringarna sitter i regel i mätarskåpet eller i anslutning till elmätaren, det kan vara upp till tre stycken. I flerfamiljshus hittar du dem oftast i källaren, i enfamiljshus på fasaden och i äldre villor inomhus, uppe på loftet.

Säkringarna i din elcentral (kallas också proppskåp eller säkringsskåp) sitter normalt placerad i hallen, källaren, grovköket eller garaget.

Har jordfelsbrytaren löst ut?
Förutom säkringarna, finns ofta en jordfelsbrytare installerad i elcentralen. Det brukar också finnas en huvudbrytare för att enkelt bryta all ström i bostaden.

Läs mer om hur du byter säkringar och kontrollerar jordfelsbrytaren i Elsäkerhetsverkets handbok Elsäkerhetspocket.

Är även dina grannar utan el?
Har grannen ström är det troligtvis fel på din egen anläggning. Om det är mörkt och strömlöst även hos grannen beror det troligen på ett fel i elnätet.

Är strömavbrottet redan anmält?
Kolla om strömavbrottet redan är anmält genom att se om det finns markerat på kartan under aktuella strömavbrott, om inte ringer du och felanmäler det till oss på 020-82 58 58 (öppet dygnet runt).