Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Så arbetar vi vid strömavbrott

Du ska ha el dygnet runt, årets alla dagar. Om du ändå skulle drabbas av strömavbrott gör vi allt för att du ska få elen tillbaka så fort som möjligt.

Förebyggande arbete

Snö, åska och starka vindar är de vanligaste orsakerna till strömavbrott. Med hjälp av detaljerade väderprognoser kan vi planera vår bemanning, så att vi är förberedda när ovädret kommer.

För att göra elnätet mer vädersäkert arbetar vi förebyggande på flera sätt:

  • Vi isolerar elledningar i luften.
  • Vi gräver ner elledningar i marken.
  • Vi röjer ledningsgatorna för att hålla dem fria från träd och grenar.
  • Vi tar bort snö och is från ledningar och omgivande träd.

När strömavbrott ändå sker

När en anmälan om strömavbrott kommer in till oss leder vår driftcentral om elen, om det är möjligt. Samtidigt skickar vi ut reparatörer, som felsöker och åtgärdar avbrottet. Vid särskilt hårt väder kan det vara farligt att ge sig ut för att laga elledningarna och vi måste då vänta med att skicka ut våra reparatörer. 

Vi investerar stort i fjärrstyrning och automatisering av elnäten för att minska omfattningen och snabbare avhjälpa strömavbrott.