Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Snart får du en ny, smart elmätare installerad. Elmätaren ger dig flera möjligheter, samtidigt som den hjälper oss att balansera elnätet. Tillsammans gör vi elnätet redo för vägen mot ett fossilfritt liv. 

Smart för dig och smart för samhället

Elmätaren ger dig en bättre överblick och kontroll över din elanvändning. Du kan styra din elanvändning över dygnet, så att du använder nätet smart när utrymmet är som störst. Till den nya elmätaren kan du koppla flera klimatsmarta tjänster för energieffektivisering och ansluta egna solceller. 

Informationen från din och alla andra smarta elmätare hjälper oss också att balansera elnätet, eftersom vi kan se var och när elen behövs som mest. Samtidigt som vi lättare kan upptäcka och åtgärda eventuella strömavbrott snabbare. 

Men viktigast av allt är att de smarta elmätarna bidrar till ett samhälle byggt på smarta lösningar – som gör det enklare att jobba och leva energieffektivt.