Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ända sedan den gjorde sitt intåg har elen varit en viktig drivkraft bakom många tekniska, ekonomiska och sociala framsteg. Elektrifieringen förändrade för alltid människans sätt att leva och är idag en förutsättning för vårt dagliga liv och ett fungerande samhälle. Elnätet som levererar el till hem, arbetsplatser och hela samhällen är en samhällskritisk infrastruktur som måste fungera utan avbrott varje minut, varje dag, året om.

El och elnät har också en avgörande roll i den pågående klimat- och energiomställningen. Sverige står inför en ny elektrifieringsvåg där transporter och industrier elektrifieras, nya elintensiva verksamheter såsom datacenter etableras och digitaliseringen fortsätter samtidigt som utbyggnaden av förnybar elproduktion ökar. Elanvändningen kommer att öka kraftigt – till år 2045 behövs dubbelt så mycket fossilfri el för att lyckas med klimatomställningen. Den förändring vi befinner oss i sker i en omfattning och takt som är den största samhället upplevt sedan den industriella revolutionen.

Vi investerar i elnätet för att säkerställa en trygg elförsörjning i landet och möjliggöra framtidens fossilfria samhälle.

Läs mer

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options