Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ända sedan den gjorde sitt intåg har elen varit en viktig drivkraft bakom många tekniska, ekonomiska och sociala framsteg. Elektrifieringen förändrade för alltid människans sätt att leva och är idag en förutsättning för vårt dagliga liv och ett fungerande samhälle. Elnätet som levererar el till hem, arbetsplatser och hela samhällen är en samhällskritisk infrastruktur som måste fungera utan avbrott varje minut, varje dag, året om.

El och elnät har också en avgörande roll i den pågående klimat- och energiomställningen. Sverige står inför en ny elektrifieringsvåg där transporter och industrier elektrifieras, nya elintensiva verksamheter såsom datacenter etableras och digitaliseringen fortsätter samtidigt som utbyggnaden av förnybar elproduktion ökar. Elanvändningen kommer att öka kraftigt – till år 2045 behövs dubbelt så mycket fossilfri el för att lyckas med klimatomställningen. Den förändring vi befinner oss i sker i en omfattning och takt som är den största samhället upplevt sedan den industriella revolutionen.

Sedan utbyggnaden av kärnkraften under 70/80-talet har det svenska elnätet i princip varit färdigbyggt och elanvändningen relativt stabil. I takt med att samhället förändras ställs nya krav på utbyggnad av elnätet, elektrifiering och anslutning av förnybara produktionskällor. Nu står vi inför en period där stora delar av elnätet behöver förstärkas och förnyas.

Att bygga ut och modernisera elnätet för att möta behovet och klara framtida krav är vitalt både för att hålla igång Sverige och i omställningen mot ett mer elektrifierat och fossilfritt samhälle. 

Som en av de största elnätsägarna i Sverige har Vattenfall Eldistribution ett stort ansvar att möjliggöra en hållbar utveckling för kunder och samhälle genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet. 

Vi investerar i elnätet för att säkerställa en trygg elförsörjning i landet och möjliggöra framtidens fossilfria samhälle.

Läs mer