Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Att transportera el på olika spänningsnivåer kräver olika tekniker. Det finns fördelar och nackdelar med alla tekniker, men valet av teknik behöver utgå från rätt teknik på rätt plats för att elnätet som helhet ska fungera så bra som möjligt. Här förklarar vi vilka typer av ledningar vi väljer att använda när vi bygger framtidens elnät.

Läs mer om teknikvalet 

Elleveransen består av två delar – transporten av el i elnätet (eldistribution) och försäljningen av den el som används (elhandel). Det är elnätsföretaget som hanterar distributionen av el, medan ett elhandelsbolag säljer elen.

Elkunder måste därför teckna både ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elledningarna i ett nätområde samt ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag.

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options