Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistributions chef för affärsoptimering Jakob Eliasson går igenom intäktsramsreglering och tariffer på Nätbolagsdagen 2022, oktober. Notera att sedan inspelningen har Svenska kraftnät infört ett kostnadstak på energiavgiften för 2023 vilket påverkar prissättningen.

Se webbsändningen

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options