Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Avtal med berörda fastighetsägare

Om en ny ledning placeras på eller i närheten av en fastighet kan följande avtal bli aktuella.

Ersättning till berörda fastighetsägare

Vid byggnation av en ny elledning har berörd fastighetsägare rätt till intrångsersättning. Vi betalar ut ersättning i samband med upplåtelse av mark.

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options