Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vi arbetar efter principen rätt teknik på rätt plats. Se filmen för att veta mer.

För att få en bättre förståelse för elnätet och varför olika tekniker används vid olika tillfällen, är det bra att förstå hur elnätet och elsystemet som helhet är uppbyggt.

Här kan du läsa mer

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options