Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Tillståndsprocessen för att bygga elledningar är en lång process. Här berättar vi hur det går till. 

 

Jane Tollqvist, Chef Tillstånd & rättigheter Vattenfall Eldistribution, förklarar tillståndsprocessens olika delar och varför det är så viktigt att korta ledtiderna.

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options