Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om oss

Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. Vår uppgift är också att ansluta nya kunder till elnätet, allt från små hushåll och nya bostadsområden till datahallar och industrier som vill ställa om och elektrifiera drift och produktion. Här kan du läsa mer om vad vi gör.

I norra Sverige bedrivs verksamheten i huvudsak i Norr- och Västerbottens län. I Svealand i Stockholms-, Uppsala-,
Västmanlands och Södermanlands län och i södra Sverige i huvudsak i Östergötlands-, Västra Götalands- och Hallands län.

Korta fakta

  • Vi är den största ägaren och operatören av regionnät i Sverige och bland de tre största aktörerna inom lokalnät.
  • Vi äger och driver 13 000 mil region- och lokalnät i västra, mellersta och norra Sverige, delvis delvis genom våra dotterbolag Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB.
  • Vi levererar el till cirka 900 000 kunder - hushåll, företag, industrier och samhälle – dygnet runt, året om.
  • Vi planerar att investera ca 7 miljarder kronor i elnätet per år under de kommande åren.
  • Hos oss jobbar cirka 1 000 medarbetare. Vi sysselsätter också flera tusen personer inom ingenjörs- och entreprenadverksamhet.
  • Vårt huvudkontor finns i Solna och vi har kontor även i Jokkmokk, Linköping, Luleå, Trollhättan, Västerås, Umeå och Uppsala.
  • Vår historia började för mer än 100 år sedan, då vi som en del av Vattenfall var med och byggde energisverige.
  • Vattenfall Eldistribution ägs till 100% av Vattenfall AB.

Ett robust och leveranssäkert elnät - en förutsättning för en trygg elleverans och ett hållbart och mer elektrifierat samhälle.

Om vårt uppdrag