Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Maureen Katheka och Gustav Hansson har varit ledningsassistenter hos oss under 2021-22 och jobbat nära vd och Vattenfall Eldistributions högsta ledning i deras dagliga arbete och med olika operativa och strategiska uppdrag.
Efter tolv månader gick de vidare mot nya utmaningar i bolaget, Maureen till en tjänst som avtalsansvarig och Gustav som chef för Learning and development.

Maureen och Gustav lämnade över stafettpinnen till Fanny Fischer Ohlsson, personalvetare med särskilt intresse för kompetensförsörjning med fokus på jämställdhet, inkludering och mångfald, samt Petter Bjersér, statsvetare med master i hållbar utveckling med ett fokus på klimatomställningen. I rollen som ledningsassistent stöttar de ledningsgruppen och delar med sig av nya tankesätt och perspektiv.

Ledningsassistent-upplägget ger en fantastisk möjlighet att lära känna organisationen och bygga värdefulla relationer samtidigt som man får en inblick i hur affärsarbetet och det strategiska arbetet genomförs i högsta ledningen på ett av Sveriges största elnätsföretag, sammanfattar de avgående ledningsassistenterna.

Våra ledningsassistenter lockades av att få en unik insyn i hur omställningen går till i en verksamhet som är mitt uppe i det och av få jobba med förändringsfrågor.

Developer Tools


Cache options

Consumption options