Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bild

Möjligheten att ständigt utvecklas, många roller och olika uppdrag gör att Anders Johnsson är kvar på Vattenfall efter mer än trettio år. ”Det här är inte vilket företag som helst,” säger han.

I grunden har Anders Johnsson en civilingenjörs- och därefter en licentiatexamen från KTH och lång och gedigen kunskap inom elektroteknik och digitalisering. Exjobbet på Vattenfall 1991 ledde till en fast anställning och en karriär i ständig utveckling på ett företag som har ändrat riktning flera gånger, i en bransch som har förändrats radikalt. Han har genom åren haft flera olika tjänster inom elproduktion, utveckling och eldistributionsverksamheten.

Jag har inte sökt en karriär utan drivs av intressanta arbetsuppgifter och roller och har turen att jobba på ett företag där det hela tiden öppnas upp nya möjligheter. Jag har varit med om expansionen från svenskt bolag till multinationellt företag och sedan resan från fossilt till fossilfritt. Jag var med då det etablerades en utvecklingsverksamhet i Tyskland och när Vattenfall började sin satsning på vindkraft.

2015 började han på Vattenfall Eldistribution där han nu ansvarar han för ett innovationsprogram för elnät och flexibla stationer. Programmet har ett stort fokus på att bidra till företagets mål att dubbla elnätets kapacitet och nå en tillgänglighet på 99,99%. Bland annat arbetar det med optimerad drift, bättre utnyttjande av installerade elnätsapparater, skyddssystemens anpassning till flexibel drift, effektiva IT-stödda arbetsrutiner och tillhörande datakommunikationslösningar.

Som programledare jobbar han tillsammans med ett team som har ”massor med idéer”, och där Anders jobb är att koordinera, prioritera och driva de utvecklingsaktiviteter som kan lösa utmaningar.

Elnätsutmaning en drivkraft för innovation
På enheten han arbetar på jobbar alla med olika innovations- och utvecklingsprojekt- och program, med gemensamma frågeställningar och utmaningar. Det är en bra och stöttande miljö, alla delar ett gemensamt mål och hjälps åt.

Att jobba med utveckling i en traditionell verksamhet som eldistribution är både utmanande och inspirerande, tycker Anders. Elnätsutmaningen och den snabba utvecklingen ger innovationsförmågan en knuff.

Omställningen vi är i nu skapar stora utmaningar och nya förutsättningar och det öppnar upp för nya sätt att ta sig an saker, vi tvingas tänka nytt, säger Anders Johnsson.

Införande av IEC 61850, en standard för digitala stationer, var det som fick Anders att gå vidare i karriären till sin nuvarande roll. Efter att ha varit delaktig i att utveckla och testa en standardiserad lösning fick han på Vattenfall Eldistribution möjligheten att koordinera standardens införande.

Parallellt med sin ordinarie tjänst är Anders involverad i externa samarbetsområden. Han är svensk ordförande i den tekniska kommitté som utvecklar och arbetar för digitalisering av kraftbranschen, SEK TK 57. Han är också aktiv i CIGRE, en verksamhet som är inriktad på erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggande kring högspänd elektrisk energi, inom produktion, överföring och distribution. 

Vi storsatsar just nu på att modernisera vårt elnät och våra stationer och branschgemensamma standarder är viktigt, vi får en leverantörsoberoende miljö och kan jobba mer effektivt, säger Anders Johnsson.

En annan viktig fråga Anders är engagerad i är robusthet, att säkerställa att de lösningar som införs så att elnätet är robust och leveranssäkert oavsett omvärldsläge är kritiskt.

Det är det bästa med att jobba på Vattenfall, att det är meningsfullt. Det här är inte vilket bolag som helst, det vi gör påverkar samhället och det finns ett mål och en mening med det vi gör.

Lär känna fler av våra medarbetare

 

Vi på Vattenfall Eldistribution behöver bli fler. Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt?

Här finns alla våra lediga jobb

Developer Tools


Cache options

Consumption options