Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

jimmylaukas750x450.jpg

Som elsäkerhetssamordnare har Jimmy Laukas ett av de viktigaste jobben på Vattenfall Eldistribution. Han sprider sin kunskap även utanför organisationen, i en bransch där det blir än viktigare med elsäkerhet.

Allt fler arbetar där det finns risk för elektrisk fara när Sverige ökar takten i elektrifieringen och elnätet moderniseras och byggs ut. På ett elnätsbolag där konsekvenserna vid strömgenomgång och andra elolyckor blir svåra går säkerhet alltid först. På Vattenfall Eldistribution finns Jimmy Laukas; han har koll på elsäkerheten och vet vad som krävs för att jobba elsäkert.

Jimmy Laukas är utbildad mekatronikingenjör med mångårig erfarenhet av elsäkerhetsarbete och har idag en tudelad roll som elsäkerhetssamordnare för Vattenfall Eldistribution och som elsäkerhetsingenjör på moderbolaget Vattenfall AB.

 – Elsäkerhet innebär att säkerhetsaspekten är en självklarhet när arbeten utförs, det handlar om att minimera risker så att elolyckor undviks, säger Jimmy Laukas.

Jimmy Laukas arbetade tidigare som elsäkerhetskonsult i många år och har erfarenhet från både arbetsgivar- och beställarperspektivet. På Vattenfall Eldistribution finns bättre förutsättningar för att göra ett bra arbete, säger han.

 – Elsäkerhetsfrågan är stark i hela Sverige, den största skillnaden är att jag måste ha en större bredd, min roll här är att ha överblicken och samordna istället för att detaljstyra.

Att jobba i energibranschen och på ett av Sveriges största elnätsbolag innebär att det händer saker hela tiden, att arbetsuppgifterna varierar och att det finns många möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling. Jimmy Laukas trivs ”otroligt bra” på Vattenfall Eldistribution.

 – Att vara en del av Vattenfall Eldistribution innebär en stor gemenskap där alla verkligen är inkluderande. Viljan att hjälpa varandra finns i vår kultur, säger han.

Lärande och samverkan
Att arbeta aktivt med förebyggande säkerhetstänk och sprida kunskap om elsäkerhet är en viktig del av Jimmy Laukas arbete. Han utbildar medarbetare om elsäkerhet och sprider kunskap även utanför organisationen: han lär ut Arbetsmiljöverkets inspektörer och är också en av branschorganisationen Energiföretagens fem ESA-huvudlärare som utbildar personer som ska lära ut ESA, branschens elsäkerhetsanvisningar.

Förutom det rådgivande arbetet, att vara ett stöd för verksamheten, driver han Vattenfall-koncernens gemensamma elsäkerhetsfrågor och arbetar strategiskt med att höja elsäkerheten. Han samverkar mycket med branschen, myndigheter och ingår i olika forum där man arbetar tillsammans för att skapa förändring.

– Genom att dela med sig av kunskap och samverka skapar vi tillsammans en tryggare arbetsmiljö, säger Jimmy Laukas.

Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation? Bli en del av Vattenfall Eldistribution!

Här finns alla våra lediga jobb