Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Gunilla Brännman arbetar som nätanalytiker på Vattenfall Eldistribution i Trollhättan. Arbetet som nätanalytiker går ut på att utforma och planera för framtidens elnät.

Att planera för hur elnätet ska se ut framöver är en uppgift som inte är helt lätt alla gånger. 

– Till exempel tittar vi på elnätets struktur och vilken kapacitet som behövs inom olika delar av elnätet. Analyserna är både tekniska och ekonomiska och målet är att ta fram en lösning som är bra ur båda dessa perspektiv. På min avdelning är vi även inblandade i arbetet med att ansluta nya kunder till elnätet, säger Gunilla.  

Testat på mycket inom företaget
Gunilla har arbetat på Vattenfall under större delen av sitt arbetsliv. Nästa år är det 30 år sedan Gunilla började på Vattenfall och under drygt 25 av dessa år har hon arbetat på Vattenfall Eldistribution. Hennes första arbete på Vattenfall - nätplanerare på lägre spänningsnivåer - fick hon efter att ha läst 4-årig teknisk linje med elkraft som inriktning på gymnasiet. Därefter har hon studerat till högskoleingenjör. 

– Under mina år på Vattenfall har jag bytt arbetsområden inom företaget och arbetat med många olika saker. Utöver att arbeta med nätplanering har jag exempelvis arbetat med elkvalitetsfrågor och inom marknad och prissättning under flera år.

Att hitta och enas kring den bästa lösningen
– När vi planerar elnätet gör vi det för en lång tid framåt och att bedöma hur det framtida elbehovet kommer att se ut i en region är en stor utmaning i sig. Planering av elnätet inbegriper också flera delar av företaget. Och när många människor är inblandade kan det vara en utmaning att få alla att enas kring vad som är den bästa lösningen.

Även om arbetet har sina utmaningar så beskriver Gunilla det som kreativt och roligt,

– Det roligaste är att jag får vara med och lösa problem tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare. Och en bra sak med mitt jobb är att allting som vi gör har en mening. För att framtidens elnät ska klara att möta morgondagens behov behöver vi vara duktiga på att ta fram bra lösningar till en rimlig kostnad.

Du har varit lång tid på Vattenfall Eldistribution. Hur skulle du vilja beskriva dem som arbetsgivare?

– För mig har det mesta alltid fungerat enkelt här. När jag ville studera till högskoleingenjör så var det till exempel inga problem att vara tjänstledig eller att jobba extra under studiesomrarna. På det stora hela ser jag på Vattenfall Eldistribution som en flexibel och generös arbetsgivare och det är saker som jag värdesätter. För mig var kanske detta särskilt värdefullt under småbarnsåren.

Vi på Vattenfall Eldistribution behöver bli fler. Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt?

Här finns alla våra lediga jobb

Developer Tools


Cache options

Consumption options