Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Theres Vidman är utbildad lantmäteriingenjör och fastighetsmäklare. Nu leder hon gruppen Tillstånd och rättigheter i Norr. Gruppen arbetar med koncessioner, fastighetsrättsliga frågor och plan och bygglovsbevakningar.

Theres Vidman började arbeta som fastighetsrättslig specialist på Vattenfall Eldistribution i Luleå 2017. I februari 2022 tog hon ett nytt steg i karriären och är nu gruppchef på Tillstånd och rättigheter Norr.

Avdelningen Tillstånd och rättigheter har tre huvuduppgifter. Dels arbetar de med att säkra koncessioner som behövs för att Vattenfall Eldistribution ska bedriva elnät. En annan del är att vara rådgivande och hantera markåtkomstfrågor. Plangruppen är en del av avdelningen som bevakar och svara på frågor gällande detaljplaner, översiktsplaner, bygglov och exempelvis planer på nya naturreservat som kan påverka Vattenfall Eldistribution anläggningar, både befintliga och planerade.

Avdelningen är utspridd på flera orter där Vattenfall Eldistribution har kontor och samverkar över hela landet. För Theres är Luleå hemvist, där merparten av Norr-gruppen har sitt hemmakontor. Några medarbetare är stationerade i Umeå och Kiruna.

Ny roll på samma avdelning
Theres är kvar på samma avdelning men hon har helt nya arbetsuppgifter i sin roll som gruppchef.

– Jag har stora fördelar i min nuvarande roll av att jag tidigare har arbetat i gruppen och förstår ansvaret och arbetsuppgifterna.

Theres arbetar nu med att leda och utveckla verksamheten, med att skapa förutsättningar för och säkerställa framdrift i projekt och i övriga verksamheten. Den roligaste uppgiften är att bidra till medarbetarnas personliga utveckling så att de kan växa och utmanas i sin yrkesroll, men framför allt trivas på sitt jobb.

– Det är en fantastisk grupp, alla individer var för sig och gruppen tillsammans. Jag tycker om att testa nya arbetssätt tillsammans med gruppen. Det är vi gemensamt som skapar vår arbetsmiljö och tillsammans bidrar till bolaget och elbranschen. Vi lever i en otroligt spännande tid där vi är mitt i elektrifieringen av samhället. Jag är glad för att just vi är med och bidrar till den här omställningen.

På så vis vidareutvecklas hela gruppens arbete, menar hon. Andra uppgifter Theres arbetar med är kontakt och samverkan med andra avdelningar inom bolaget.

– Även om jag är kvar på samma avdelning är det ett helt nytt jobb, nya utmaningar för mig och en ny riktning i min karriär. Vattenfall Eldistribution är en trygg arbetsgivare och intern utveckling inom bolaget uppmuntras, viktiga faktorer som påverkade mig till att söka rollen som gruppchef.

Theres har kontinuerligt fått möjlighet att utvecklas under de sex år som hon har arbetat för Vattenfall Eldistribution. Hon har stegvis tagit på sig mer och mer ansvar och fått sammankallande roller. Theres lyfter att det finns stora möjligheter att påverka och utveckla nya arbetssätt i bolaget. Något hon uppskattar, och som har präglat hennes arbete på Vattenfall Eldistribution, är frihet under ansvar.

Balansen mellan arbete och fritid är viktig
Theres beskriver sitt arbete som varierat och Vattenfall Eldistribution som en flexibel arbetsgivare som verkar för att medarbetarna ska ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. På kontoret i Luleå är atmosfären glad och trevlig, med bra sociala ytor.

– Jag arbetar också hemifrån någon dag i veckan då jag själv bor i Boden, så jag sparar in en hel del restid tack vare det.

Lär känna fler av våra medarbetare

 

Vi på Vattenfall Eldistribution behöver bli fler. Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt?

Här finns alla våra lediga jobb

Developer Tools


Cache options

Consumption options