Vår organisation

Vi äger och driver elnät i västra, mellersta och norra Sverige, delvis genom våra dotterbolag Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB. Distributionsverksamheten är juridiskt och funktionellt avskild från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet.

880 anställda

Vattenfall Eldistribution består av cirka 880 medarbetare inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT och miljö. Vi har kontor på fyra orter: Jokkmokk, Luleå, Umeå, Solna och Trollhättan.

Vår ledningsgrupp

Vill du kontakta någon av oss i ledningen? Skicka e-post enligt formatet förnamn.efternamn@vattenfall.com.

Annika Viklund
VD
Cecilia Zetterström
Kund & Marknad
Mats Engstedt
Anläggningsinvesteringar
Jonas Andersson
Anläggningsförvaltning
Kristina Emanuelsson
Strategi & Hållbarhet
Jonas Ahldén
Digital Excellence
Alice Øritsland
People & Culture
Saira Alladin
Nätdrift & Underhåll
Maria Carlson
Processledning

Har du synpunkter eller andra funderingar?

Vi vill hela tiden förbättra vår service och det gör vi genom att lyssna på dig som är kund. Har du idéer eller har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar vill vi gärna att du talar om det för oss. 

Kontakta oss