Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution är en del av Vattenfallkoncernen som är helägt av svenska staten. Eldistributionsverksamheten är juridiskt och funktionellt avskild från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.

Vattenfall Eldistribution består av cirka 1 200 medarbetare med olika kompetenser och roller inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT och miljö.

Delar av vår verksamhet bedrivs av våra dotterbolag Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB.

Vår ledningsgrupp

I Vattenfall Eldistributions ledningsgrupp ingår vd och enhetschefer. Vill du kontakta någon i ledningen? Skicka e-post enligt formatet förnamn.efternamn@vattenfall.com.

Developer Tools


Cache options

Consumption options