Vår organisation

Vi äger och driver elnät i västra, mellersta och norra Sverige, delvis genom våra dotterbolag Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB. Distributionsverksamheten är juridiskt och funktionellt avskild från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet.

750 anställda

Vattenfall Eldistribution består av cirka 750 medarbetare inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT och miljö. Vi har kontor på fyra orter: Jokkmokk, Luleå, Solna och Trollhättan.

Eldistributions ledning

Vill du kontakta någon av oss? Skicka e-post enligt formeln förnamn.efternamn@vattenfall.com.

Vi vill hela tiden förbättra vår service och det gör vi genom att lyssna på dig som är kund. Har du idéer eller har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar vill vi gärna att du talar om det för oss. 

Kontakta oss

Annika Viklund
VD
Eva Vitell
Kund & Marknad
David Ringmar
Nätstrategi & Utveckling samt tf. Strategi & Reglering
Mats Engstedt
Nätprojekt
Jonas Andersson
Nätförvaltning & Avtal
Kristina Emanuelsson
Business Control
Jonas Ahldén
Operational Excellence & IT
Lotta Henrysson
Human Resources
Alice Öritsland
Kvalitet & Hållbarhet
Pelle Larsson
tf. Nätdrift