Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vår organisation

Vi äger och driver elnät i västra, mellersta och norra Sverige, delvis genom våra dotterbolag Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB. Distributionsverksamheten är juridiskt och funktionellt avskild från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet.

1 000 anställda

Vattenfall Eldistribution består av cirka 1 000 medarbetare inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT och miljö. Vi har kontor i Jokkmokk, Luleå, Umeå, Solna och Trollhättan.

Vår ledningsgrupp

Vill du kontakta någon av oss i ledningen? Skicka e-post enligt formatet förnamn.efternamn@vattenfall.com.

Annika Viklund
VD
Kristina Emanuelsson
Affärsstrategi & Controlling
Alice Øritsland
People, Culture & Sustainability
Maria Carlson
Processledning & IT
Cecilia Zetterström
Kund & Marknad
Jonas Andersson
Anläggningsförvaltning
Mats Engstedt
Anläggningsinvesteringar
Saira Alladin
Nätdrift & Underhåll
Mikael Vos
Säkerhet & Arkitektur
Ann-Marie Gelius
Nätanslutning