Vår organisation

Vi äger och driver elnät i västra, mellersta och norra Sverige, delvis genom våra dotterbolag Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB. Distributionsverksamheten är juridiskt och funktionellt avskild från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet.

750 anställda

Vattenfall Eldistribution består av cirka 750 medarbetare inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT och miljö. Vi har kontor på tre orter: Luleå, Solna och Trollhättan.

Eldistributions ledning

Vill du kontakta någon av oss? Skicka e-post enligt formeln förnamn.efternamn@vattenfall.com.

Vi vill hela tiden förbättra vår service och det gör vi genom att lyssna på dig som är kund. Har du idéer eller har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar vill vi gärna att du talar om det för oss. 

Kontakta oss

 

Annika Viklund

Annika Viklund

VD

Eva Vitell, Customer & Market Relations

Eva Vitell

Enhetschef Kund & Marknad

Lars Edström, chef nätdrift

Lars Edström

Enhetschef Nätdrift

David Ringmar, Network Strategy & Development

David Ringmar

Enhetschef Nätstrategi & Utveckling

Bo Olsson, Chef Business & Regulatory Management

Bo Olsson

Enhetschef Strategi & Reglering

Mats Engstedt, enhetschef nätprojekt

Mats Engstedt

Enhetschef Nätprojekt

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Enhetschef Nätförvaltning & Avtal

Kristina Emanuelsson, Business Control

Kristina Emanuelsson

Enhetschef Business Control

Jonas Ahldén, Operational Excellence & IT

Jonas Ahldén

Enhetschef Operational Excellence & IT

Lotta Henrysson, Human Resources

Lotta Henrysson

HR-chef BU Distribution Norden

Alice Öritsland - Enhetschef Kvalitet & Hållbarhet

Alice Öritsland

Enhetschef Kvalitet & Hållbarhet