El från solen

Vill du göra skillnad för miljön och få en lägre elräkning varje månad? Då ska du satsa på el från solen. Solenergi är ett av de förnybara energislag som blir allt vanligare att producera själv. Det är inte konstigt, då jorden tar emot lika mycket energi från solen på två timmar som hela världens befolkning använder på ett år.

Hur fungerar el från solen?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna.

Kontakta oss tidigt

Det är viktigt att du, eller din anlitade leverantör eller elinstallatör, kontaktar oss så tidigt som möjligt. Den el du matar ut som producent påverkar elnätet och i vissa fall kan vi behöva göra förstärkningar för att kunna ta emot din elproduktion. I samband med din solcellsinstallation kanske du också behöver höja säkringsstorleken hemma eller flytta ut elmätaren, läs mer här. I samtliga fall behöver vi byta ut elmätaren innan du kan ansluta din produktion till elnätet.

Anlita en elinstallatör med rätt kompetens

Oavsett om du anlitar elinstallatören själv eller köper en helhetslösning där elinstallationen ingår behöver du vara säker på att företaget du anlitar har rätt kompetens. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.

Du hittar mer information om leverantörer och installatörer på Svensk solenergis webbplats.

Så ansluter du din solcellsanläggning

En solenergiproducent berättar

På Gotland bor Kickan och Per Karlsson. De har valt att sätta upp solceller på sitt torp. Se filmen om hur det gick till.

"På ett och ett halvt år har vi producerat lite drygt vår årsförbrukning." - Per

 

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät.

Läs mer om vilken ersättning du kan få