El från solen

Vill du göra skillnad för miljön och få en lägre elräkning varje månad? Då ska du satsa på el från solen. Solenergi är ett av de förnybara energislag som blir allt vanligare att producera själv. Det är inte konstigt, då jorden tar emot lika mycket energi från solen på två timmar som hela världens befolkning använder på ett år.

Hur fungerar el från solen?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna.

Räcker kapaciteten till?

Din elinstallatör undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. När din förfrågan om att ansluta egen elproduktion kommer till oss undersöker vi om elnätets befintliga kapacitet räcker till eller om vi behöver göra förstärkningar. I så fall står vi som nätbolag för dessa kostnader.

Att tänka på när du ansluter dina solceller

  • Anlita en behörig elinstallatör med rätt kompetens
    Anlita en behörig elinstallatör. Leverantören av anläggningen kan även vara elinstallatör. Anlitar du elinstallatören själv rekommenderar vi att du anlitar en installatör med solcellsinstallation som specialistkompetens. Mer information hittar du på Svensk solenergis webbplats.

  • Var ute i god tid
    Vi har för närvarande utökade ledtider på grund av högt tryck. Räkna med att anslutningen av din solcellsanläggning tar omkring 5 veckor. Det förutsätter att vi får in korrekta uppgifter från början när din elinstallatör skickar föranmälan och att färdiganmälan inte blir fördröjd från installatörens sida.

  • Uppfyll elkvalitetskrav
    Vi rekommenderar att anläggningen ansluts 3-fasigt. Om du vill ansluta en enfasig produktionsanläggning vill vi att du begränsar effekten till 3 kW.

Så här ansluter du din solcellsanläggning

En solenergiproducent berättar

På Gotland bor Kickan och Per Karlsson. De har valt att sätta upp solceller på sitt torp. Se filmen om hur det gick till.

"På ett och ett halvt år har vi producerat lite drygt vår årsförbrukning." - Per

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät. I pristabellerna nedan ser du vilken ersättning du kan få, beroende på om du är ansluten till vårt elnät i norra eller södra Sverige.

Ersättning för egen elproduktion 2017

Ersättning för egen elproduktion 2018