El från solen

Vill du göra skillnad för miljön och få en lägre elräkning varje månad? Då ska du satsa på el från solen. Solenergi är ett av de förnybara energislag som blir allt vanligare att producera själv. Det är inte konstigt, då jorden tar emot lika mycket energi från solen på två timmar som hela världens befolkning använder på ett år.

Anslut egen solenergi

HUR FUNGERAR EL FRÅN SOLEN?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi dig en ersättning för nätnytta och då kan du sälja ditt överskott till ett elhandelsbolag.. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna.

Räcker kapaciteten till?

Din elinstallatör undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. När din förfrågan om att ansluta egen elproduktion kommer till oss undersöker vi om elnätets befintliga kapacitet räcker till eller om vi behöver göra förstärkningar. I så fall står vi som nätbolag för dessa kostnader.

Att tänka på när du ansluter dina solceller

 För att anslutningen av förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt så ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning:

  • Behörig elinstallatör: Anlita alltid en behörig elinstallatör som utöver installationen även kan sköta kontakten med oss. Leverantören av anläggningen kan även vara elinstallatör. Installatören ska utföra en kontroll av solcellsanläggningen innan du börjar använda den.
  • Kontakta oss: En kostnad för eventuell säkringshöjning kan tillkomma, ring oss på 020-82 00 00 om du  har frågor.
  • Trefas: Anslut solcellsanläggningen trefasigt så blir den mindre sårbar. 

Läs mer om solceller på Energimyndighetens hemsida

Så här ansluter du din solcellsanläggning

En solenergiproducent berättar

På Gotland bor Kickan och Per Karlsson. De har valt att sätta upp solceller på sitt torp. Se filmen om hur det gick till.

"På ett och ett halvt år har vi producerat lite drygt vår årsförbrukning." - Per

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät. I pristabellerna nedan ser du vilken ersättning du kan få, beroende på om du är ansluten till vårt elnät i norra eller södra Sverige.

Ersättning för egen elproduktion 2016

Ersättning för egen elproduktion 2017