El från solen

Vill du göra skillnad för miljön och få en lägre elräkning varje månad? Då ska du satsa på el från solen. Solenergi är ett av de förnybara energislag som blir allt vanligare att producera själv. Det är inte konstigt, då jorden tar emot lika mycket energi från solen på två timmar som hela världens befolkning använder på ett år.

Hur fungerar el från solen?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna.

Kontakta oss tidigt

Det är viktigt att du, eller din anlitade leverantör eller elinstallatör, kontaktar oss så tidigt som möjligt. Den el du matar ut som producent påverkar elnätet och i vissa fall kan vi behöva göra förstärkningar för att kunna ta emot din elproduktion. I samband med din solcellsinstallation kanske du också behöver höja säkringsstorleken hemma eller flytta ut elmätaren, läs mer här. I samtliga fall behöver vi byta ut elmätaren innan du kan ansluta din produktion till elnätet.

Utökade ledtider för mätaruppsättning

Vi har under augusti-september haft brist på solcellsmätare och mätarbyten inför anslutning av produktionsanläggningar har därför försenats. Nu har vi fått en ny leverans av dessa elmätare och håller på att byta ut elmätare för väntande kunder för fullt.

I mellersta Sverige har vi störst köbildning och vi beräknar vara åter i fas med normala ledtider i slutet av oktober. I resten av Sverige är vi tillbaka till normala ledtider i början-mitten av oktober.

Anlita en elinstallatör med rätt kompetens

Oavsett om du anlitar elinstallatören själv eller köper en helhetslösning där elinstallationen ingår behöver du vara säker på att företaget du anlitar har rätt kompetens. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.

Du hittar mer information om leverantörer och installatörer på Svensk solenergis webbplats.

Så ansluter du din solcellsanläggning

En solenergiproducent berättar

På Gotland bor Kickan och Per Karlsson. De har valt att sätta upp solceller på sitt torp. Se filmen om hur det gick till.

"På ett och ett halvt år har vi producerat lite drygt vår årsförbrukning." - Per

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät. I pristabellerna nedan ser du vilken ersättning du kan få, beroende på om du är ansluten till vårt elnät i norra eller södra Sverige.


Ersättning för egen elproduktion 2018