Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfallkoncernen har identifierat de sex mål som är mest relevanta för oss och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv. Vattenfall Eldistribution har därefter identifierat de mest relevanta delmålen, kopplade till de olika hållbarhetsmålen.

Våra prioriterade FN-mål

Vi har identifierat sex övergripande mål där vi genom att implementera vår affärsstrategi kan göra störst skillnad. 

Påverkan på en lokal nivå

Vi påverkar också mål på en lokal nivå och fokuserar på de mål där vi kan göra störst skillnad.