Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Utöver hållbarhetspolicyn finns policyer specifikt för hållbarhetsområdena:

Miljö,  Hälso- och arbetsmiljö, Mänskliga rättigheter, Kod för uppförande och integritet, Uppförandekod för leverantörer och avsiktsförklaringen för slaveri och människohandel.

Ledningssystem på lokal nivå

Vattenfallkoncernen sätter övergripande strategier, policys och dokument och rutiner som är gemensamma för hela Vattenfall. Vattenfall Eldistribution har en separat styrning över sitt arbetsmiljö- och miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 45001 och ISO 14001.

Om anställda, konsulter, entreprenörer, leverantörer eller intressenter anser att Vattenfalls uppförandekod inte efterföljs, så uppmuntrar vi att detta anmäls via rapporteringskanalen.

Läs mer på visselblåsarkanalen

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options