Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

sthlmflex

Flexibla elanvändare kan minska kapacitetsbristen i elnäten i Stockholm. Fler bostäder, industrier och minskade klimatutsläpp kräver en ökad elektrifiering i Storstockholm. Därför sker rekordinvesteringar i nya och uppdaterade ledningar och kablar. Men innan allt är färdigbyggt kan kapaciteten i elnätet slå i taket under kalla dagar. Det kan flexibla elanvändare som deltar i Sthlmflex råda bot på.


Ett forskningsprojekt med flera aktörer 

Svenska kraftnät och de två regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall Eldistribution har gått samman i ett forskningsprojekt som ska skapa och pröva en flexibilitetsmarknad i Storstockholm. I sin enklaste form innebär det att elanvändare och elproducenter kan bidra till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten. Sthlmflex innebär att nya aktörer kan delta som leverantörer på elmarknaden; elanvändare och elproducenter, företag och hushåll kan erbjuda effektflexibilitet mot betalning när efterfrågan på eleffekt orsakar flaskhalsar i elnäten.

Webbinarium: sthlmflex - från intresse till deltagande

Nu finns chansen att lyssna på webbinarium från 2022-04-21 där Ellevio, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution bjöd in Entelios, Myrspoven och Tibber för att berätta om sin resa och erfarenheter som flexleverantörer. För er som är intresserade av flexibilitetsmarknader så bjuder de på sina bästa tips.

sthlmflex vintersäsongen 2022/2023

Vintern 2022/2023 öppnar sthlmflex-marknaden 30 november. Behovet av flexibilitet bedöms vara störst under vardagar kl. 7-11 samt kl. 15-21.

Intresserad av att delta med fria bud eller anbud om tillgängliga timmar?

Läs mer om sthlmflex och vad det innebär att vara flexleverantör på den gemensamma webbplatsen för sthlmflex.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats

Marknadsplats för eleffekt förlängs två år

Vintern 2020/2021 lanserade Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio, sthlmflex - en ny marknad för effektflexibilitet i Stockholmsregionen. Projektet syftar till att frigöra eleffekt till den ansträngda kapacitetssituationen för elförsörjningen i Storstockholm.

Läs hela pressmeddelandet

Ett framgångsrikt första år med sthlmflex

Med sthlmflex kunde Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio samverka på nya och koordinerade sätt för att klara Stockholmsregionens kapacitetsutmaning. Regionnätsbolagen Vattenfall Eldistribution och Ellevio hade möjlighet att avropa flexibilitetstjänster från såväl nya flexibilitetsleverantörer som från befintliga tillgänglighetsavtal. Flexibilitetsmarknaden gav en möjlighet för alla regionnätsbolag att använda resurser i Stockholmsregionen oberoende av resursens placering. Både sektorkoppling mellan el och värme samt en mer effektiv användning av elnätet uppnåddes.

Läs en sammanfattning om det första året

Fakta

Projektet sthlmflex är i ett forsknings- och testskede. Det drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Det pågår under nästkommande vinter då förbrukningen – under de så kallade höglastmånaderna - är som högst och behovet av flexibilitet som störst. Målsättningen är att sthlmflex permanentas.

Bakgrund

Sedan tidigare pågår försök med att skapa flexibilitetsmarknader inom ramen för ett EU-finansierat Horizon 2020 projekt som heter CoordiNet. I Sverige demonstreras flexibilitetsmarknader i Uppsala, Gotland och Malmö, och snart också i Västernorrland.

Behoven i Stockholmsområdet skiljer sig delvis från behoven som studeras inom CoordiNet, bland annat kopplat till att två regionnätsbolag har en tydlig påverkan på varandras möjlighet till uttag från stamnätet.

Syftet med en marknad för effektflexibilitet är att elnätsbolag ska kunna köpa flexibilitetstjänster. Denna marknad kompletterar övriga marknader såsom spotmarknad för elhandel och balansmarknader, samtidigt som den är koordinerad med dessa. Avsikten är att underlätta för flexibilitetsleverantörer att delta på samtliga marknader genom koordinering av marknadsdesign och produktkrav samt standard för kommunikation. I sthlmflex kommer den första flexibilitetstjänsten vara uppreglering (ökning av elproduktion eller minskning av elkonsumtion) då det är det elnätsbehov som finns idag.

Kontakt

  • Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se
  • Vattenfalls pressjour, tel 08-739 50 10
  • Jesper Liveröd, presschef Ellevio, tel. 070-929 96 23

Mer information

Läs om SthlmFlex på Svenska kraftnäts webbplats