Vi och övriga elnätsbolag har anslutningsplikt, vilket innebär att vi alltid ansluter de kunder som så önskar, men det kan i dagsläget ta längre tid i väntan på utbyggnaden av elnäten. För att lösa kapacitetsbehovet i samhället arbetar vi både på kort och lång sikt och tillsammans med andra inom EU-projektet CoordiNet.

CoordiNet – en av flera åtgärder för att lösa kapacitetsbristen

Nu tar vi ett ytterligare steg med EU-projektet CoordiNet. I Sverige kommer vi, tillsammans med i E.ON och Svenska Kraftnät i CoordiNet, skapa fyra marknadsplatser för flexibilitet där elnätens leverantörer och kunder ska kunna bidra med ökad och minskad last samt med ökad och minskad produktion.

Inom projekt CoordiNet arbetar vi för att möjliggöra lokal flexibilitet i elnäten och på så sätt skapa förutsättningar för att ge våra framtida och nuvarande kunder den anslutning som efterfrågas i närtid.

Se samtliga videoklipp om Coordinet på youtube

Om CoordiNet

EU-projektet CoordiNet omfattar tre länder och 23 aktörer och har en budget på totalt 150 miljoner kronor. I Sverige drivs arbetet främst av Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska Kraftnät. Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för flexibilitet kommer att genomföras i fyra områden i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Vattenfall Eldistribution deltar med två regionnät i Uppsala och på Gotland. Partners i arbetet är också Uppsala kommun, Expektra. Energiforsk och RWTH Aachen.

Ansökan till CoordiNet-demonstrationen 2021

Nu har ansökan till CoordiNet-demonstrationen öppnat. Vill du som flexibilitetsleverantör delta är det dags att anmäla sig, sista ansökningsdag är den 12:e augusti 2021.   

Läs mer och ansök!

Coordinet.jpg
Från en tidigare demonstration av flexibilitetsmarknad i Uppsala. Från vänster: Tomas Nordqvist - Uppsala Hem, Erik Pelling - kommunalråd Uppsala kommun, Cecilia Sjöstedt - Cytiva (fd GE Healthcare) samt Yvonne Ruwaida - Projektledare CoordiNet, Vattenfall Eldistribution.

Välkommen till CoordiNet-forum 6:e maj

Nu kan du anmäla dig till CoordiNet-forum nr 6, torsdagen den 6 maj 09-12. Vill du diskutera utformningen av flexibilitetsmarknader i Sverige? Med erfarenheter från demonstrationerna i Skåne, Uppsala, Gotland och Västernorrland i vinter och förra vintern och från sthlmflex denna vinter diskuteras hur flexmarknaderna behöver utvecklas, hur flexibilitetsleverantörer och aggregatorer kan få fungerande affärsmodeller, samt hur mängden flexibilitet som erbjuds på marknaderna på sikt ska kunna öka.

Ta chansen och anmäl ditt deltagande på Energimyndighetens webbplats

CoordiNet – lärande om flexibilitetsmarknad

Läs mer om resultaten från vintern 2020/2021. Här har vi samlat våra erfarenheter från vad vi har lärt oss under de dryga två åren som projektet varit igång. 

Ta reda på vad vi har lärt oss hittills

Mer information

coordinet-project.eu/

coordinet-project.eu/cascadingfunds/sweden

twitter.com/CoordinetS

energiforsk.se/program/coordinet/

www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/forskning-och-utveckling/pagaende-fou-projekt/coordinet/

www.eon.se/foeretag/elnaet/switch/marknader-produkter