Vi och övriga elnätsbolag har anslutningsplikt, vilket innebär att vi alltid ansluter de kunder som så önskar, men det kan i dagsläget ta längre tid i väntan på utbyggnaden av elnäten. För att lösa kapacitetsbehovet i samhället arbetar vi både på kort och lång sikt och tillsammans med andra inom EU-projektet CoordiNet.

CoordiNet – en av flera åtgärder för att lösa kapacitetsbristen

Vattenfall Eldistribution tar steg framåt med EU-projektet CoordiNet. I Sverige har vi, tillsammans med i E.ON och Svenska kraftnät i CoordiNet, fyra marknadsplatser för flexibilitet där elnätens leverantörer och kunder kan bidra till att minska kapacitetsbristen med ökad och minskad last samt med ökad och minskad produktion. Genom marknadsplatsen skapas en effektivare användning av energisystemet då värme- och elsektorn kopplas ihop.

Inom projekt CoordiNet arbetar vi för att möjliggöra lokal flexibilitet i elnäten och på så sätt skapa förutsättningar för att ge våra framtida och nuvarande kunder den anslutning som efterfrågas i närtid.

Se samtliga videoklipp om Coordinet på youtube

Om CoordiNet

EU-projektet CoordiNet omfattar tre länder och 23 aktörer och har en budget på totalt 150 miljoner kronor. I Sverige drivs arbetet främst av Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska Kraftnät. Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för flexibilitet kommer att genomföras i fyra områden i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Vattenfall Eldistribution deltar med två regionnät i Uppsala och på Gotland. Partners i arbetet är också Uppsala kommun, Expektra. Energiforsk och RWTH Aachen.

Ny ansökan om cascading funds till CoordiNet-demonstrationen 2021

För dig som är flexibilitetsleverantör går det fortfarande att söka cascading funds. Nu för perioden februari-mars 2022.   

Läs mer och ansök!

Coordinet.jpg
Från en tidigare demonstration av flexibilitetsmarknad i Uppsala. Från vänster: Tomas Nordqvist - Uppsala Hem, Erik Pelling - kommunalråd Uppsala kommun, Cecilia Sjöstedt - Cytiva (fd GE Healthcare) samt Yvonne Ruwaida - Projektledare CoordiNet, Vattenfall Eldistribution.

CoordiNet-forum 18 november, 2021

CoordiNet-forum nr 7, gick av stapeln 18:e november. Punkter på agendan var bland annat att diskutera utformningen av flexibilitetsmarknader i Sverige,  erfarenheter från demonstrationerna i Skåne, Uppsala, Gotland och Västernorrland, produkter och affärsmodeller för flexibilitetsmarkanden. Denna gång arrangerat tillsammans med SamspEL Arena som ordnas av Energimyndigheten och Power Circle.

Ta del av Coordinet-forum 18 november

CoordiNet – lärande om flexibilitetsmarknad

Läs mer om resultaten från vintern 2020/2021. Här har vi samlat våra erfarenheter från vad vi har lärt oss under de dryga två åren som projektet varit igång. 

Ta reda på vad vi har lärt oss hittills

Lyssna på Energistrategipodden om flexmarknaden, med Yvonne Ruwaida

Mer information

coordinet-project.eu/

coordinet-project.eu/cascadingfunds/sweden

twitter.com/CoordinetS

energiforsk.se/program/coordinet/

www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/forskning-och-utveckling/pagaende-fou-projekt/coordinet/

www.eon.se/foeretag/elnaet/switch/marknader-produkter