Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Den snabba tillväxttakten i Uppsala ökar behovet av el och en väl fungerande infrastruktur. Ett snabbt ökat bostadsbyggande i kombination med att industri- och transportsektor ställer om och elektrifierar, ökar efterfrågan på kapacitet i elnätet.

Samtidigt som allt fler vill ha snabbare anslutningar till elnätet, tar tillståndsprocesserna för att bygga elnät allt längre tid – i vissa fall över 10 år. Det gör att elnäten inom vissa områden är hårt ansträngda och kapacitetsbrist i elnäten uppstår.

Till dess att elnätet är fullt utbyggt utvecklar vi nu flera kortsiktiga lösningar för att säkra elbehovet i Uppsala. En lösning på kapacitetsbristen är ett batterilager som kopplas in på elnätet och fungerar som en gigantisk powerbank. Batterilagret laddas upp när elanvändningen är låg och laddas ur när behovet är högt. På så sätt hjälper batterilagret till att anpassa tillgången på el.

Här kan du lära dig mer om batterilager.

Fakta om batterilagret i Uppsala

  • Batterilagret täcker en yta motsvarande en halv fotbollsplan.
  • Batterilagret har en maxkapacitet på fem megawatt och en energimängd på ungefär 20 megawattimmar, motsvarande en kapacitet som exempelvis skulle kunna möjliggöra nyanslutning av cirka 1700 nya villor i Uppsala.
  • Uppsala blir första kommunen i Sverige med den här typen av anläggning. Det finns endast ett par batterilager i världen som är integrerade i elnätet.

Relaterade länkar

Läs om kapacitetsutmaningen

Ta del av vår satsning i Stockholmsregionen