Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ökad tillväxt, nya bostadsområden och industrier samt en ökad elektrifiering ställer större krav på elnätet. För att möta detta och ett redan ansträngt kapacitetsläge genomför vi nu ett omfattande uppgraderingsarbete av regionnätet i Stockholmsregionen.

Elbehovet ökar inom Stockholm

Stockholmsregionen står inför en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar för bostäder, företag och industriområden vilket skapar ett ökat elbehov. Därtill kommer den ökade elektrifieringen som ett led i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Vi planerar att uppgradera regionnätet i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo (Uppsala län), Knivsta (Uppsala län), Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Södertälje, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna och Österåker kommun.  Åtgärderna är viktiga förutsättningar för en trygg elförsörjning, och för tillväxtplanerna i Stockholms län.

Följ vårt arbete i Stockholmsregionen

Här kan du läsa mer om några av våra projekt i Kapacitet Stockholm

Stockholm växer och elnätet behöver förstärkas.

Läs mer om hur Vattenfall Eldistribution blev hotellägare för en lite annorlunda typ av gäster för att gynna den biologiska mångfalden i kraftledningsprojekt Nykvarn-Almnäs.

Läs artikeln 

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

Här förklarar vi vilka tillstånd som krävs för att bygga en kraftledning och varför det tar tid.

Om Kapacitet Stockholm

Kapacitet Stockholm är ett uppgraderingsarbete av regionnätet i Stockholmsområdet där cirka 20 mil av regionnätet inom Stockholm ska uppgraderas. Arbetet förväntas pågå till 2030 till en investeringskostnad av cirka 1,8 miljarder kronor. Vi kommer att bygga om transformatorstationer, bygga nya elledningar och uppgradera befintliga och genomföra spänningshöjning av elnätet till 130 kV. 

För media

För journalister som söker ytterligare information eller kontakt.

Vattenfalls pressjour

Telefon: 08–739 50 10

E-post: press@vattenfall.com

Developer Tools


Cache options

Consumption options