Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sista dag för synpunkter

9 mars 2018

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options